ورود کاربران

نیازمندیهای سمنان

بیمارستان سینا سمنان | بیمارستان ابن سینا سمنان + استخدام بیمارستان سینا سمنان

بیمارستان سینا سمنان بیمارستان سینا سمنان جهت تکمیل کادر درمان و نیروی خدماتی خود از بین جوانان متعهد و متخصص بومی استان سمنان، از طریق آزمون ورودی و مصاحبه گزینش، دعوت....

مهلت ثبت نام : 1396/08/12

آگهی استخدام کارشناس برق قدرت و شیمی آقا در یک مجتمع تولید مس کاتد در شاهرود

آگهی استخدام کارشناس برق قدرت و شیمی آقا در یک مجتمع تولید مس کاتد در شاهرود آگهی استخدام کارشناس برق قدرت و شیمی آقا در یک مجتمع تولید مس کاتد....

مهلت ثبت نام : 1396/08/12

اطلاعیه استخدام آموزش و پرورش استان سمنان سال ۹۵

اطلاعیه استخدام آموزش و پرورش استان سمنان سال ۹۵ اطلاعیه استخدام آموزش و پرورش استان سمنان سال ۹۵ قابل توجه پذیرفته شدگان آزمون استخدام پیمانی سال ۹۵ آموزش و پرورش....

مهلت ثبت نام : 1395/11/01

آگهی استخدام انباردار در یک شرکت معتبر

آگهی استخدام انباردار در یک شرکت معتبر آگهی استخدام انباردار در یک شرکت معتبر یک شرکت معتبر در شهر سمنان از واجدین شرایط زیر استخدام ی می کند. سمت شغلی....

مهلت ثبت نام : 1395/10/17

بارگذاری موارد بیشتر