ورود کاربران

نیازمندیهای بیرجند

استخدام بیمارستان رازی بیرجند

استخدام بیمارستان رازی بیرجند استخدام بیمارستان رازی بیرجند استخدام 50 کارگر نیروی خدماتی ، حراست ، نگهبان ، پرستار و بهیار در بیمارستان رازی بیرجند: استخدام بیمارستان تامین اجتماعی بیرجند....

مهلت ثبت نام : 1396/08/12

اطلاعیه استخدام آموزش و پرورش استان خراسان جنوبی سال ۹۵

اطلاعیه استخدام آموزش و پرورش استان خراسان جنوبی سال ۹۵ اطلاعیه استخدام آموزش و پرورش استان خراسان جنوبی سال ۹۵ شرایط و ضوابط تکمیل پرونده پذیرفته شدگان ۳ برابر ظرفیت....

مهلت ثبت نام : 1395/11/01

آگهی استخدام مهندس عمران یا مکانیک جهت اخذ رتبه آب

آگهی استخدام مهندس عمران یا مکانیک جهت اخذ رتبه آب آگهی استخدام مهندس عمران یا مکانیک جهت اخذ رتبه آب یک نفردارای مدرک مهندسی عمران یا مکانیک با ۳سال سابقه....

مهلت ثبت نام : 1395/10/18

آگهی استخدام چند ردیف شغلی در تالار درویش

آگهی استخدام چند ردیف شغلی در تالار درویش در خراسان جنوبی آگهی استخدام چند ردیف شغلی در تالار درویش در خراسان جنوبی تالار درویش برای تکمیل نیروی کار خود استخدام....

مهلت ثبت نام : 1395/10/15

آگهی استخدام منشی در استان خراسان جنوبی

آگهی استخدام منشی در استان خراسان جنوبی آگهی استخدام منشی در استان خراسان جنوبی یک نفرخانم جهت امور دفتری حسابداری -بایگانی بین پاسداران ۲۵-۲۷ ساعت تماس ۵الی ۷بعداظهر۳۲۴۲۴۶۸۷ _______________________________________________ یک....

مهلت ثبت نام : 1395/10/15

آگهی استخدام مدرس زبان انگلیسی در موسسه زبان شریف

آگهی استخدام مدرس زبان انگلیسی در موسسه زبان شریف آگهی استخدام مدرس زبان انگلیسی در موسسه زبان شریف آگهی استخدام موسسه زبان شریف این موسسه درنظردارد: برای تکمیل کادر مدرسین....

مهلت ثبت نام : 1395/10/13

آگهی استخدام مدیر دفتر در شرکت چدن کویر خاوران

آگهی استخدام مدیر دفتر در شرکت چدن کویر خاوران آگهی استخدام مدیر دفتر در شرکت چدن کویر خاوران شرکت چدن کویر خاوران در راستای تکمیل کادر پرسنلی خود یک نفرنیروی....

مهلت ثبت نام : 1395/09/30

بارگذاری موارد بیشتر