ورود کاربران

ستخدام تراشکار در مشهد

آگهی استخدام تراشکار ماهر در شهرک صنعتی طرق مشهد

آگهی استخدام تراشکار ماهر در شهرک صنعتی طرق مشهد آگهی استخدام تراشکار ماهر در شهرک صنعتی طرق مشهد به 3 نفر کارگر جهت کار در تراشکاری نیازمندیم . شهرک صنعتی....

مهلت ثبت نام : 1396/02/09

بارگذاری موارد بیشتر