ورود کاربران

استخدام کمک آشپز در مشهد

آگهی استخدام آشپز در مشهد- 19 اسفند 1395

آگهی استخدام آشپز در مشهد- 19 اسفند 1395 آگهی استخدام آشپز در مشهد- 19 اسفند 1395 به 2 نفر طباخ ماهر نیازمندیم. 09354937116 . به یک نفر آشپز حرفه ای....

مهلت ثبت نام : 1396/01/09

آگهی استخدام آشپز در مشهد- 18 اسفند 1395

آگهی استخدام آشپز در مشهد- 18 اسفند 1395 آگهی استخدام آشپز در مشهد- 18 اسفند 1395 کترینگ آرسام کمک آشپز ماهر جهت آشپزخانه نیازمندیم . 38937162 – 09153210614 . به....

مهلت ثبت نام : 1396/01/08

آگهی استخدام آشپز در مشهد 15 اسفند 95

آگهی استخدام آشپز در مشهد 15 اسفند 95 آگهی استخدام آشپز در مشهد 15 اسفند 95 به یک کارگر خانم آشنا به آشپزی جهت کار در کافه غذا محدوده راهنمایی....

مهلت ثبت نام : 1395/12/25

آگهی استخدام آشپز در مشهد 10 اسفند 95

آگهی استخدام آشپز در مشهد 10 اسفند 95 آگهی استخدام آشپز در مشهد 10 اسفند 95 به یک خانم کارگر ساده به عنوان کمک آشپز نیازمندیم . 09196089064 – 37530329....

مهلت ثبت نام : 1395/12/20

آگهی استخدام آشپز در مشهد 8 اسفند 95

آگهی استخدام آشپز در مشهد 8 اسفند 95 آگهی استخدام آشپز در مشهد 8 اسفند 95 آشپز یک آشپز ماهر جهت کار در رستوران نیازمندیم . 09152297191 . به یک....

مهلت ثبت نام : 1395/12/18

آگهی استخدام آشپز در مشهد 7 اسفند 95

آگهی استخدام آشپز در مشهد 7 اسفند 95 آگهی استخدام آشپز در مشهد 7 اسفند 95 به یک نفر کمک آشپز مسلط به تخته کاری نیازمندیم . 09390302955 . آشپز....

مهلت ثبت نام : 1395/12/17

آگهی استخدام آشپز در مشهد- 5 اسفند 1395

آگهی استخدام آشپز در مشهد- 5 اسفند 1395 آگهی استخدام آشپز در مشهد- 5 اسفند 1395 به تخته کار ماهر و متعهد به کار نیازمندیم . مراجعه فقط حضوری :....

مهلت ثبت نام : 1395/12/25

آگهی استخدام آشپز در مشهد 4 اسفند 95

آگهی استخدام آشپز در مشهد 4 اسفند 95 آگهی استخدام آشپز در مشهد 4 اسفند 95 به یک کباب گیر و تخته کار حرفه ای جهت کار در کبابی نیازمندیم....

مهلت ثبت نام : 1395/12/11

آگهی استخدام آشپز در مشهد 2 اسفند 95

آگهی استخدام آشپز در مشهد 2 اسفند 95 آگهی استخدام آشپز در مشهد 2 اسفند 95 آشپز به یک آشپز ماهر جهت کار در رستنوران نیازمندیم . 09154585553 شیروان .....

مهلت ثبت نام : 1395/12/09

آگهی استخدام آشپز در مشهد 1اسفند95

آگهی استخدام آشپز در مشهد 1اسفند95 آگهی استخدام آشپز در مشهد 1اسفند95 تخته کار و کمک آشپز نیازمندیم . محدوده گلشهر . 09155138059 . به تخته کار ماهر و متعهد....

مهلت ثبت نام : 1395/12/21

بارگذاری موارد بیشتر