ورود کاربران

استخدام کارگر نجار

آگهی استخدام نجار در مشهد 30 اردیبهشت 96

آگهی استخدام نجار در مشهد 30 اردیبهشت 96 آگهی استخدام نجار در مشهد 30 اردیبهشت 96 به دو نفر نجار ماهر جهت کار در رویه کوبی مبل نیازمندیم . با....

مهلت ثبت نام : 1396/03/09

آگهی استخدام نجار در کرج 28 اردیبهشت 96

آگهی استخدام نجار در کرج 28 اردیبهشت 96 آگهی استخدام نجار در کرج 28 اردیبهشت 96 MDF کار و نجار ماهر آقا نیازمندیم . محل کار شهرک صنعتی سپهر نظر....

مهلت ثبت نام : 1396/03/07

آگهی استخدام نجار در مشهد 27 اردیبهشت 96

آگهی استخدام نجار در مشهد 27 اردیبهشت 96 آگهی استخدام نجار در مشهد 27 اردیبهشت 96 به تعدادی نیروی ماهر و نیمه ماهر پلی استر کار نیازمندیم . 09158877913 .....

مهلت ثبت نام : 1396/03/06

آگهی استخدام نجار در مشهد 25 اردیبهشت 96

آگهی استخدام نجار در مشهد 25 اردیبهشت 96 آگهی استخدام نجار در مشهد 25 اردیبهشت 96 به چند نفر استاد کار نجار مبل نیازمندیم . 09153098667 . تعدادی پلی استر....

مهلت ثبت نام : 1396/03/04

آگهی استخدام نجار ماهر در کارگاه مبل در محدوده میدان استاندارد کرج

آگهی استخدام نجار ماهر در کارگاه مبل در محدوده میدان استاندارد کرج آگهی استخدام نجار ماهر در کارگاه مبل در محدوده میدان استاندارد کرج نجار نیمه ماهر نیازمندیم. محل کار....

مهلت ثبت نام : 1396/02/27

آگهی استخدام نجار در کرج 12 اردیبهشت 96

آگهی استخدام نجار در کرج 12 اردیبهشت 96 آگهی استخدام نجار در کرج 12 اردیبهشت 96 تعدادی نجار ماهر کنترات کار آقا حومه ملارد و فردیس نیازمندیم. 09125079743 . MDF....

مهلت ثبت نام : 1396/02/22

آگهی استخدام نجار در کرج 11 اردیبهشت 96

آگهی استخدام نجار در کرج 11 اردیبهشت 96 آگهی استخدام نجار در کرج 11 اردیبهشت 96 کارگر ماهر کابینت MDF محدوده فردیس نیازمندیم. 36643050 . برشکار و مونتاژکار ماهر MDF....

مهلت ثبت نام : 1396/02/21

آگهی استخدام نجار در مشهد 11 اردیبهشت 96

آگهی استخدام نجار در مشهد 11 اردیبهشت 96 آگهی استخدام نجار در مشهد 11 اردیبهشت 96 تعدادی پلی استر کار و نجار ماهر و نیمه ماهر نیازمندیم . 09155088161 .....

مهلت ثبت نام : 1396/02/21

آگهی استخدام نجار در کرج 9 اردیبشهت 96

آگهی استخدام نجار در کرج 9 اردیبشهت 96 آگهی استخدام نجار در کرج 9 اردیبشهت 96 یک نفر رنگ کار ماهر آقا حومه محمدشهر نیازمندیم. 09123682810 . کارگر نیمه ماهر....

مهلت ثبت نام : 1396/02/19

آگهی استخدام کارگر ماهر نجار در تهران 30 فروردین 96

آگهی استخدام کارگر ماهر نجار در تهران 30 فروردین 96 آگهی استخدام کارگر ماهر نجار در تهران 30 فروردین 96 کارگر ماهر(نجار) تعدادی نجار ماهر جهت تولید ناهار خوری و....

مهلت ثبت نام : 1396/02/09

بارگذاری موارد بیشتر