ورود کاربران

استخدام کارگر نجار در مشهد

آگهی استخدام نجار در مشهد 30 اردیبهشت 96

آگهی استخدام نجار در مشهد 30 اردیبهشت 96 آگهی استخدام نجار در مشهد 30 اردیبهشت 96 به دو نفر نجار ماهر جهت کار در رویه کوبی مبل نیازمندیم . با....

مهلت ثبت نام : 1396/03/09

آگهی استخدام نجار در مشهد 27 اردیبهشت 96

آگهی استخدام نجار در مشهد 27 اردیبهشت 96 آگهی استخدام نجار در مشهد 27 اردیبهشت 96 به تعدادی نیروی ماهر و نیمه ماهر پلی استر کار نیازمندیم . 09158877913 .....

مهلت ثبت نام : 1396/03/06

آگهی استخدام نجار در مشهد 25 اردیبهشت 96

آگهی استخدام نجار در مشهد 25 اردیبهشت 96 آگهی استخدام نجار در مشهد 25 اردیبهشت 96 به چند نفر استاد کار نجار مبل نیازمندیم . 09153098667 . تعدادی پلی استر....

مهلت ثبت نام : 1396/03/04

آگهی استخدام نجار در مشهد 11 اردیبهشت 96

آگهی استخدام نجار در مشهد 11 اردیبهشت 96 آگهی استخدام نجار در مشهد 11 اردیبهشت 96 تعدادی پلی استر کار و نجار ماهر و نیمه ماهر نیازمندیم . 09155088161 .....

مهلت ثبت نام : 1396/02/21

آگهی استخدام گارگر ماهر نجار و MDF در چند کابینت سازی در مشهد(27بهمن95)

آگهی استخدام گارگر ماهر نجار و MDF در چند کابینت سازی در مشهد(27بهمن95) آگهی استخدام گارگر ماهر نجار و MDF در چند کابینت سازی در مشهد(27بهمن95) نجار و ام دی....

مهلت ثبت نام : 1395/12/07

بارگذاری موارد بیشتر