ورود کاربران

استخدام کارگر مبل ساز

آگهی استخدام کارگر ماهر مبل ساز در تهران 30 فروردین 96

آگهی استخدام کارگر ماهر مبل ساز در تهران 30 فروردین 96 آگهی استخدام کارگر ماهر مبل ساز در تهران 30 فروردین 96 کارگر ماهر (مبل ساز) خیاط مبلمان راحتی منطقه....

مهلت ثبت نام : 1396/02/09

آگهی استخدام کارگر مبل ساز در تهران 27 فروردین 96

آگهی استخدام کارگر مبل ساز در تهران 27 فروردین 96 آگهی استخدام کارگر مبل ساز در تهران 27 فروردین 96 کارگر ماهر (مبل ساز) شرکت تولیدی مبلمان راحتی، خیاط، رنگ....

مهلت ثبت نام : 1396/02/06

آگهی استخدام کارگر مبل ساز در تعمیرگاه مجاز در تهران

آگهی استخدام کارگر مبل ساز در تعمیرگاه مجاز در تهران آگهی استخدام کارگر مبل ساز در تعمیرگاه مجاز در تهران کاگر ماهر تمام کننده جهت تعمیرات مبل نیازمندیم . 09122001921....

مهلت ثبت نام : 1395/12/29

آگهی استخدام مبل ساز در تهران 16 اسفند 95

آگهی استخدام مبل ساز در تهران 16 اسفند 95 آگهی استخدام مبل ساز در تهران 16 اسفند 95 به 2 نفر رویه کوب (راحتی) ماهر نیازمندیم. 09122195879 . رویه کوب....

مهلت ثبت نام : 1395/12/26

آگهی استخدام کارگر مبل ساز در تهران 14 اسفند 95

آگهی استخدام کارگر مبل ساز در تهران 14 اسفند 95 آگهی استخدام کارگر مبل ساز در تهران 14 اسفند 95 رویه کوب ماهر و نیمه ماهر با بیمه جهت شرکت....

مهلت ثبت نام : 1395/12/21

آگهی استخدام کارگر مبل ساز در تهران- 4 اسفند 1395

آگهی استخدام کارگر مبل ساز در تهران- 4 اسفند 1395 آگهی استخدام کارگر مبل ساز در تهران- 4 اسفند 1395 همکار رویه کوب ماهر آشنا به خیاطی فوری نیازمندیم. 09126838986-....

مهلت ثبت نام : 1395/12/24

آگهی استخدام کارگر مبل ساز در چند شرکت تولیدی در تهران(26بهمن95)

آگهی استخدام کارگر مبل ساز در چند شرکت تولیدی در تهران(26بهمن95) آگهی استخدام کارگر مبل ساز در چند شرکت تولیدی در تهران(26بهمن95) کارگر ماهر(مبل ساز) شرکت تولیدی مبلمان راحتی، چرخکار....

مهلت ثبت نام : 1395/12/06

بارگذاری موارد بیشتر