ورود کاربران

استخدام کارگر ماهر در مشهد

آگهی استخدام کارگر ماهر در مشهد 30 اردیبهشت 96

آگهی استخدام کارگر ماهر در مشهد 30 اردیبهشت 96 آگهی استخدام کارگر ماهر در مشهد 30 اردیبهشت 96 استخدام فوری به تعدادی سیم پیچ ماهر و نیمه ماهر جهت سیم....

مهلت ثبت نام : 1396/03/09

آگهی استخدام کارگر ماهر در مشهد 27 اردیبهشت 96

آگهی استخدام کارگر ماهر در مشهد 27 اردیبهشت 96 آگهی استخدام کارگر ماهر در مشهد 27 اردیبهشت 96 به تعدادی تخته کار و چرخکار جهت کیف دوزی زنانه نیازمندیم .....

مهلت ثبت نام : 1396/03/06

آگهی استخدام کارگر ماهر در مشهد 25 اردیبهشت 96

آگهی استخدام کارگر ماهر در مشهد 25 اردیبهشت 96 آگهی استخدام کارگر ماهر در مشهد 25 اردیبهشت 96 به دو نفر کارگر نیمه ماهر جهت کار درب و پنجره سازی....

مهلت ثبت نام : 1396/03/04

آگهی استخدام کارگر ماهر در مشهد 23 اردیبهشت 96

آگهی استخدام کارگر ماهر در مشهد 23 اردیبهشت 96 آگهی استخدام کارگر ماهر در مشهد 23 اردیبهشت 96 صابر بار به تعدادی کارگر کننده کار نیازمندیم . 09153029262 . به....

مهلت ثبت نام : 1396/03/02

آگهی استخدام کارگر ماهر در مشهد 19 اردیبهشت 96

آگهی استخدام کارگر ماهر در مشهد 19 اردیبهشت 96 آگهی استخدام کارگر ماهر در مشهد 19 اردیبهشت 96 به چند نفر استاد کار ماهر جهت ساخت یخچالهای صنعتی و سردخانه....

مهلت ثبت نام : 1396/02/29

آگهی استخدام کارگر ماهر در مشهد 18 اردیبهشت 96

  آگهی استخدام کارگر ماهر در مشهد 18 اردیبهشت 96 آگهی استخدام کارگر ماهر در مشهد 18 اردیبهشت 96 به تعدادی پولیستر کار ساختمانی نیمه ماهر نیازمندیم . 09152148107 .....

مهلت ثبت نام : 1396/02/28

آگهی استخدام کارگر ماهر در مشهد 16 اردیبهشت 96

آگهی استخدام کارگر ماهر در مشهد 16 اردیبهشت 96 آگهی استخدام کارگر ماهر در مشهد 16 اردیبهشت 96 ورقکار ماهر مسلط به جوش آرگون و مونتاژکار ماشین الات بسته بندی....

مهلت ثبت نام : 1396/02/26

آگهی استخدام کارگر ماهر در مشهد 16 اردیبهشت 96

آگهی استخدام کارگر ماهر در مشهد 16 اردیبهشت 96 آگهی استخدام کارگر ماهر در مشهد 16 اردیبهشت 96 تعدادی پلی استر کار و نجار ماهر و نیمه ماهر نیازمندیم .....

مهلت ثبت نام : 1396/02/26

آگهی استخدام کارگر ماهر در مشهد 14 اردیبهشت 96

آگهی استخدام کارگر ماهر در مشهد 14 اردیبهشت 96 آگهی استخدام کارگر ماهر در مشهد 14 اردیبهشت 96 به یک نیروی نیمه ماهر کناف بین 18 تا 25 محدوده سیدی....

مهلت ثبت نام : 1396/02/24

آگهی استخدام کارگر ماهر در مشهد 13 اردیبهشت 96

آگهی استخدام کارگر ماهر در مشهد 13 اردیبهشت 96 آگهی استخدام کارگر ماهر در مشهد 13 اردیبهشت 96 به تعدادی کارگر پرسکار واقع در جاده قدیم قوچان نیازمندیم . ساعت....

مهلت ثبت نام : 1396/02/23

بارگذاری موارد بیشتر