ورود کاربران

استخدام کارگر قالبساز در مشهد

آگهی استخدام قالبساز ماهر آشنا به CNC در شرکت خصوصی در مشهد

آگهی استخدام قالبساز ماهر آشنا به CNC در شرکت خصوصی در مشهد آگهی استخدام قالبساز ماهر آشنا به CNC در شرکت خصوصی در مشهد به یک نفر قالبساز ماهر آشنا....

مهلت ثبت نام : 1396/03/11

آگهی استخدام قالبساز ماهر در کارگاه تولیدی در مشهد

آگهی استخدام قالبساز ماهر در کارگاه تولیدی در مشهد آگهی استخدام قالبساز ماهر در کارگاه تولیدی در مشهد به یک کارگر ماهر یا نیمه ماهر قالب ساز آشنا با فرز....

مهلت ثبت نام : 1396/03/09

آگهی استخدام قالبساز با سابقه در کارگاه صنعتی در مشهد

آگهی استخدام قالبساز با سابقه در کارگاه صنعتی در مشهد آگهی استخدام قالبساز با سابقه در کارگاه صنعتی در مشهد اپراتور دستگاه تزریق حداقل دیپلم و سابقه کار مرتبط نیازمندیم....

مهلت ثبت نام : 1396/03/02

آگهی استخدام قالبساز ماهر با بیمه در کارگاه تولیدی در مشهد

آگهی استخدام قالبساز ماهر با بیمه در کارگاه تولیدی در مشهد آگهی استخدام قالبساز ماهر با بیمه در کارگاه تولیدی در مشهد به یک قالب ساز ماهر پلاستیک با بیمه....

مهلت ثبت نام : 1396/02/23

آگهی استخدام قالبساز ماهر خانم در کارگاه مواد پلاستیکی در مشهد

آگهی استخدام قالبساز ماهر خانم در کارگاه مواد پلاستیکی در مشهد آگهی استخدام قالبساز ماهر خانم در کارگاه مواد پلاستیکی در مشهد به دو نفرخانم تزریق کار جهت مواد پلاستیکی....

مهلت ثبت نام : 1396/02/19

بارگذاری موارد بیشتر