ورود کاربران

استخدام کارگر رویه کوب

آگهی استخدام رویه کوب در مشهد 30 اردیبهشت 96

آگهی استخدام رویه کوب در مشهد 30 اردیبهشت 96 آگهی استخدام رویه کوب در مشهد 30 اردیبهشت 96 به یک رویه کوب مبل نیازمندیم . وکیل آباد . 09155002596 .....

مهلت ثبت نام : 1396/03/09

آگهی استخدام رویه کوب در کرج 28 اردیبهشت 96

آگهی استخدام رویه کوب در کرج 28 اردیبهشت 96 آگهی استخدام رویه کوب در کرج 28 اردیبهشت 96 رویه کوب ماهر و نیمه ماهر جهت مبلمان نیازمندیم . 34611432 –....

مهلت ثبت نام : 1396/03/07

آگهی استخدام کارگر رویه کوب در کرج 24 اردیبهشت 96

آگهی استخدام کارگر رویه کوب در کرج 24 اردیبهشت 96 آگهی استخدام کارگر رویه کوب در کرج 24 اردیبهشت 96 تعدادی نجار ماهر و نیمه ماهر مبل استیل و ماشین....

مهلت ثبت نام : 1396/03/03

آگهی استخدام کارگر رویه کوب در مشهد 23 اردیبهشت 96

آگهی استخدام کارگر رویه کوب در مشهد 23 اردیبهشت 96 آگهی استخدام کارگر رویه کوب در مشهد 23 اردیبهشت 96 تولیدی پارس برای تکمیل کادر فنی نیاز به تعدادی نجار....

مهلت ثبت نام : 1396/03/02

آگهی استخدام رویه کوب ماهر در مبلمان شاخص در کرج

آگهی استخدام رویه کوب ماهر در مبلمان شاخص در کرج آگهی استخدام رویه کوب ماهر در مبلمان شاخص در کرج مبلمان شاخص تعدادی رویه کوب ماهر نیازمندیم. 34551392 منبع :....

مهلت ثبت نام : 1396/02/31

آگهی استخدام مبلمان شاخص در کرج

آگهی استخدام مبلمان شاخص در کرج آگهی استخدام مبلمان شاخص در کرج مبلمان شاخص تعدادی رویه کوب ماهر نیازمندیم. 34551392 . منبع : نیازمندیهای همشهری همچنین میتوانید کلیه ابهامات ،....

مهلت ثبت نام : 1396/02/30

آگهی استخدام رویه کوب در مشهد 19 اردیبهشت 96

آگهی استخدام رویه کوب در مشهد 19 اردیبهشت 96 آگهی استخدام رویه کوب در مشهد 19 اردیبهشت 96 به یک رویه کوب و یک کلاف ساز با حقوق ماهیانه نیازمندیم....

مهلت ثبت نام : 1396/02/29

آگهی استخدام شرکت مبل تاپ لم در مشهد

آگهی استخدام شرکت مبل تاپ لم در مشهد آگهی استخدام شرکت مبل تاپ لم در مشهد شرکت مبل تاپ لم جهت تکمیل کادر خود به تعدادی نجار و رویه کوب....

مهلت ثبت نام : 1396/02/28

آگهی استخدام رویه کوب ماهر در کارگاه مبل در محدوده گوهر دشت کرج

آگهی استخدام رویه کوب ماهر در کارگاه مبل در محدوده گوهر دشت کرج آگهی استخدام رویه کوب ماهر در کارگاه مبل در محدوده گوهر دشت کرج تعدادی رویه کوب ماهر....

مهلت ثبت نام : 1396/02/27

آگهی استخدام رویه کوب در کرج 13 اردیبهشت 96

آگهی استخدام رویه کوب در کرج 13 اردیبهشت 96 آگهی استخدام رویه کوب در کرج 13 اردیبهشت 96 تعدادی رنگکار، نجار، رویه کوب ماهر نیازمندیم. 44385003 09120498155 . تعدادی رویه....

مهلت ثبت نام : 1396/02/23

بارگذاری موارد بیشتر