ورود کاربران

استخدام کارگر رویه کوب در مشهد

آگهی استخدام رویه کوب در مشهد 30 اردیبهشت 96

آگهی استخدام رویه کوب در مشهد 30 اردیبهشت 96 آگهی استخدام رویه کوب در مشهد 30 اردیبهشت 96 به یک رویه کوب مبل نیازمندیم . وکیل آباد . 09155002596 .....

مهلت ثبت نام : 1396/03/09

آگهی استخدام کارگر رویه کوب در مشهد 23 اردیبهشت 96

آگهی استخدام کارگر رویه کوب در مشهد 23 اردیبهشت 96 آگهی استخدام کارگر رویه کوب در مشهد 23 اردیبهشت 96 تولیدی پارس برای تکمیل کادر فنی نیاز به تعدادی نجار....

مهلت ثبت نام : 1396/03/02

آگهی استخدام رویه کوب در مشهد 19 اردیبهشت 96

آگهی استخدام رویه کوب در مشهد 19 اردیبهشت 96 آگهی استخدام رویه کوب در مشهد 19 اردیبهشت 96 به یک رویه کوب و یک کلاف ساز با حقوق ماهیانه نیازمندیم....

مهلت ثبت نام : 1396/02/29

آگهی استخدام شرکت مبل تاپ لم در مشهد

آگهی استخدام شرکت مبل تاپ لم در مشهد آگهی استخدام شرکت مبل تاپ لم در مشهد شرکت مبل تاپ لم جهت تکمیل کادر خود به تعدادی نجار و رویه کوب....

مهلت ثبت نام : 1396/02/28

آگهی استخدام کارگر رویه کوب در مشهد 4 اردیبهشت 96

آگهی استخدام کارگر رویه کوب در مشهد 4 اردیبهشت 96 آگهی استخدام کارگر رویه کوب در مشهد 4 اردیبهشت 96 به چند رویه کوب ماهر راحتی و استیل کار نیازمندیم....

مهلت ثبت نام : 1396/02/14

آگهی استخدام نجار و رویه کوب در مشهد 24 فروردین 96

آگهی استخدام نجار و رویه کوب در مشهد 24 فروردین 96 آگهی استخدام نجار و رویه کوب در مشهد 24 فروردین 96 به تعدادی نیروی نیمه ماهر و بردست جهت....

مهلت ثبت نام : 1396/02/03

آگهی استخدام کارگر رویه کوب در مشهد 20 فروردین 96

آگهی استخدام کارگر رویه کوب در مشهد 20 فروردین 96 آگهی استخدام کارگر رویه کوب در مشهد 20 فروردین 96 به تعدادی رنگ کار و پلی استرکار مبلمان نیازمندیم .....

مهلت ثبت نام : 1396/01/30

آگهی استخدام کارگر رویه کوب در مشهد 8 اسفند 95

آگهی استخدام کارگر رویه کوب در مشهد 8 اسفند 95 آگهی استخدام کارگر رویه کوب در مشهد 8 اسفند 95 به یک استاد کار رویه کوب ماهر نیازمندیم  . 09159132286....

مهلت ثبت نام : 1395/12/18

آگهی استخدام کارگر رویه کوب ماهر در مشهد30بهمن95

آگهی استخدام کارگر رویه کوب ماهر در مشهد30بهمن95 آگهی استخدام کارگر رویه کوب ماهر در مشهد30بهمن95 به کارگر ماهر و نیمه ماهر رویه کوب استیل نیازمندیم . کنترات 09154035300 .....

مهلت ثبت نام : 1395/12/20

آگهی استخدام کارگر رویه کوب در چند کارگاه معتبر در مشهد(28بهمن95)

آگهی استخدام کارگر رویه کوب در چند کارگاه معتبر در مشهد(28بهمن95) آگهی استخدام کارگر رویه کوب در چند کارگاه معتبر در مشهد(28بهمن95) به تعدادی رویه کوب ماهر و نیمه ماهر....

مهلت ثبت نام : 1395/12/18

بارگذاری موارد بیشتر