ورود کاربران

استخدام کارگر در مشهد

آگهی استخدام سرایدار و نگهبان در مشهد 1 خرداد 96

آگهی استخدام سرایدار و نگهبان در مشهد 1 خرداد 96 آگهی استخدام سرایدار و نگهبان در مشهد 1 خرداد 96 به یک زوج جوان جهت باغبانی و سرایداری در باغ....

مهلت ثبت نام : 1396/08/12

آگهی استخدام کارگر ماهر در مشهد- 31 اردیبهشت 1396

آگهی استخدام کارگر ماهر در مشهد- 31 اردیبهشت 1396 آگهی استخدام کارگر ماهر در مشهد- 31 اردیبهشت 1396 یک ورق کار مسلط به خم دستی و گیوتین جهت کار در....

مهلت ثبت نام : 1396/03/20

آگهی استخدام رویه کوب در مشهد- 31 اردیبهشت 1396

آگهی استخدام رویه کوب در مشهد- 31 اردیبهشت 1396 آگهی استخدام رویه کوب در مشهد- 31 اردیبهشت 1396 به چند رویه کوب ماهر و نیمه ماهر و کارگر ساده نیازمندیم....

مهلت ثبت نام : 1396/03/20

آگهی استخدام کارگر ساده در مشهد- 31 اردیبهشت 1396

آگهی استخدام کارگر ساده در مشهد- 31 اردیبهشت 1396 آگهی استخدام کارگر ساده در مشهد- 31 اردیبهشت 1396 به یک کارگر خانم جهت کار در آشپزخانه نیازمندیم . محدوده امام....

مهلت ثبت نام : 1396/03/20

آگهی استخدام نگهبان و سرایدار در مشهد- 31 اردیبهشت 1396

آگهی استخدام نگهبان و سرایدار در مشهد- 31 اردیبهشت 1396 آگهی استخدام نگهبان و سرایدار در مشهد- 31 اردیبهشت 1396 چند نفر آقا بازنشسته جهت امور نگهبانی و خدمات نیازمندیم....

مهلت ثبت نام : 1396/03/20

آگهی استخدام سرایدار در مشهد 30 اردیبهشت 96

آگهی استخدام سرایدار در مشهد 30 اردیبهشت 96 آگهی استخدام سرایدار در مشهد 30 اردیبهشت 96 به یک زوج جوان بدون فرزند جهت سرایدار مسافرخانه نیازمندیم . 09376269705 . به....

مهلت ثبت نام : 1396/03/09

آگهی استخدام کارگر ساده در مشهد 30 اردیبهشت 96

آگهی استخدام کارگر ساده در مشهد 30 اردیبهشت 96 آگهی استخدام کارگر ساده در مشهد 30 اردیبهشت 96 به کارگر ساده خانم جهت کارگاه تولید ساندویچ سرد نیازمندیم . 09153084818....

مهلت ثبت نام : 1396/03/09

آگهی استخدام کارگر ماهر در مشهد- 28 اردیبهشت 1396

آگهی استخدام کارگر ماهر در مشهد- 28 اردیبهشت 1396 آگهی استخدام کارگر ماهر در مشهد- 28 اردیبهشت 1396 به دو نفر صافکار ماهر نیازمندیم . 37288536 . به یک کارگر....

مهلت ثبت نام : 1396/03/17

آگهی استخدام کارگر ساده در مشهد- 28 اردیبهشت 1396

آگهی استخدام کارگر ساده در مشهد- 28 اردیبهشت 1396 آگهی استخدام کارگر ساده در مشهد- 28 اردیبهشت 1396 به چند نفر خانم در تولیدی کفش نیازمندیم . مطهری شمالی 6....

مهلت ثبت نام : 1396/03/17

آگهی استخدام کارگر ساده در مشهد 27 اردیبهشت 96

آگهی استخدام کارگر ساده در مشهد 27 اردیبهشت 96 آگهی استخدام کارگر ساده در مشهد 27 اردیبهشت 96 به تعدادی کارگر ساده آقا جهت کار در فست فود از ساعت....

مهلت ثبت نام : 1396/03/06

بارگذاری موارد بیشتر