ورود کاربران

استخدام کارمند فروش تهران

استخدام کارمند بازاریابی و فروش خانم در خیابان پیروزی تهران

استخدام کارمند بازاریابی و فروش خانم در خیابان پیروزی تهران به دو نفر کارمند خانم با سابقه کار، منظم ومتعهد  جهت بازاریابی و فروش گازهای آزمایشگاهی در دفتر با محیطی....

مهلت ثبت نام : 1396/08/12

استخدام کارمند فروش لیسانس برق در مشهد

آگهی استخدام کارمند فروش لیسانس برق در مشهد آگهی استخدام کارمند فروش لیسانس برق در مشهد به یک کارمند فروش لیسانس برق یا الکترونیک جهت کار در یک شرکت معتبر نیازمندیم .....

مهلت ثبت نام : 1396/08/12

بارگذاری موارد بیشتر