ورود کاربران

استخدام کارشناس کنترل کیفی در تهران

آگهی استخدام کارشناس کنترل کیفی در کارخانه صنایع غذایی در تهران

آگهی استخدام کارشناس کنترل کیفی در کارخانه صنایع غذایی در تهران آگهی استخدام کارشناس کنترل کیفی در کارخانه صنایع غذایی در تهران کارخانه صنایع غذایی معتبر مسئول کنترل کیفی نیازمند....

مهلت ثبت نام : 1396/03/20

آگهی استخدام کارشناس کنترل کیفی در کارخانه تولید کفش در شورآباد تهران

آگهی استخدام کارشناس کنترل کیفی در کارخانه تولید کفش در شورآباد تهران آگهی استخدام کارشناس کنترل کیفی در کارخانه تولید کفش در شورآباد تهران تعدای خانم و آقا لیسانس و....

مهلت ثبت نام : 1396/02/06

آگهی استخدام کارشناس تولید و کنترل کیفی و تدارکات خارجی در یک شرکت تولیدی در تهران

آگهی استخدام کارشناس تولید و کنترل کیفی و تدارکات خارجی در یک شرکت تولیدی در تهران آگهی استخدام کارشناس تولید و کنترل کیفی و تدارکات خارجی در یک شرکت تولیدی....

مهلت ثبت نام : 1395/10/24

آگهی استخدام کارشناس کنترل کیفی در یک شرکت تولیدی

آگهی استخدام کارشناس کنترل کیفی در یک شرکت تولیدی آگهی استخدام کارشناس کنترل کیفی در یک شرکت تولیدی در تهران یک شرکت تولیدی استخدام می نماید: ۲Q:کارشناس کنترل کیفی حداقل....

مهلت ثبت نام : 1395/10/19

آگهی استخدام مهندسی ساخت و کارشناس کنترل کیفی و تحصیلدار

آگهی استخدام مهندسی ساخت و کارشناس کنترل کیفی و تحصیلدار آگهی استخدام مهندسی ساخت و کارشناس کنترل کیفی و تحصیلدار یک شرکت معتبر تولیدی صنعتی واقع در محدوده ونک جهت....

مهلت ثبت نام : 1395/10/09

بارگذاری موارد بیشتر