ورود کاربران

استخدام کارشناس کنترل کیفیت در کرج

آگهی استخدام کارشناس کنترل کیفیت در شرکت صنعتی در کرج

آگهی استخدام کارشناس کنترل کیفیت در شرکت صنعتی در کرج آگهی استخدام کارشناس کنترل کیفیت در شرکت صنعتی در کرج -کارشناس کنترل و اتوماسیون ، کارشناس برق گرایش کنترل 2....

مهلت ثبت نام : 1396/03/05

آگهی استخدام کارشناس کنترل کیفیت در شرکت تولیدی در سیمین دشت کرج

آگهی استخدام کارشناس کنترل کیفیت در شرکت تولیدی در سیمین دشت کرج آگهی استخدام کارشناس کنترل کیفیت در شرکت تولیدی در سیمین دشت کرج آقا جهت انجام امور کنترل کیفیت....

مهلت ثبت نام : 1396/02/23

آگهی استخدام شرکت سازه گستر مدحت در کرج

آگهی استخدام شرکت سازه گستر مدحت در کرج آگهی استخدام شرکت سازه گستر مدحت در کرج شرکت سازه گستر مدحت واقع در شهرک صنعتی صفادشت از یک نفر بازرس کنترل....

مهلت ثبت نام : 1396/02/20

آگهی استخدام کارشناس کنترل کیفیت در شرکت قطعات خودرو در هشتگرد کرج

آگهی استخدام کارشناس کنترل کیفیت در شرکت قطعات خودرو در هشتگرد کرج آگهی استخدام کارشناس کنترل کیفیت در شرکت قطعات خودرو در هشتگرد کرج سرپرست کنترل کیفیت قطعات خودرو محل....

مهلت ثبت نام : 1396/02/13

آگهی استخدام بازرس کنترل کیفیت در یک شرکت تولید قطعات خودرو در کرج

آگهی استخدام بازرس کنترل کیفیت در یک شرکت تولید قطعات خودرو در کرج آگهی استخدام بازرس کنترل کیفیت در یک شرکت تولید قطعات خودرو در کرج یک شرکت تولید قطعات....

مهلت ثبت نام : 1395/12/24

آگهی استخدام مدیر و کارشناس کنترل کیفیت در کرج

آگهی استخدام مدیر و کارشناس کنترل کیفیت در کرج آگهی استخدام مدیر و کارشناس کنترل کیفیت در کرج مدیر و کارشناس کنترل کیفیت فارغ اتحصیل رشته شیمی ترجیحا گرایش تجزیه....

مهلت ثبت نام : 1395/12/15

آگهی استخدام کارشناس کنترل کیفیت در شرکت قطعه سازی خودرو در کرج

آگهی استخدام کارشناس کنترل کیفیت در شرکت قطعه سازی خودرو در کرج آگهی استخدام کارشناس کنترل کیفیت در شرکت قطعه سازی خودرو در کرج بازرس کنترل کیفیت آقا با مدرک....

مهلت ثبت نام : 1395/12/03

آگهی استخدام کارشناس کنترل کیفیت و بازرگانی در یک شرکت معتبر در کرج

آگهی استخدام کارشناس کنترل کیفیت و بازرگانی در یک شرکت معتبر در کرج آگهی استخدام کارشناس کنترل کیفیت و بازرگانی در یک شرکت معتبر در کرج یک شرکت معتبر تولید....

مهلت ثبت نام : 1395/11/02

بارگذاری موارد بیشتر