ورود کاربران

استخدام کارشناس نساجی

آگهی استخدام کارشناس و کارشناس ارشد نساجی در شرکت نساجی و رنگسازی در کرج

آگهی استخدام کارشناس و کارشناس ارشد نساجی در شرکت نساجی و رنگسازی در کرج آگهی استخدام کارشناس و کارشناس ارشد نساجی در شرکت نساجی و رنگسازی در کرج لیسانس یا....

مهلت ثبت نام : 1396/03/16

آگهی استخدام کارشناس نساجی در شرکت رنگرزی در کرج

آگهی استخدام کارشناس نساجی در شرکت رنگرزی در کرج آگهی استخدام کارشناس نساجی در شرکت رنگرزی در کرج یک شرکت رنگرزی و تکمیل پارچه دراطراف کرج برای بخش کنترل کیفی....

مهلت ثبت نام : 1396/02/07

آگهی استخدام مهندس نساجی در شرکت صنایع نساجی تارا ریس آریا

آگهی استخدام مهندس نساجی در شرکت صنایع نساجی تارا ریس آریا آگهی استخدام مهندس نساجی در شرکت صنایع نساجی تارا ریس آریا شرکت صنایع نساجی تارا ریس آریا (شرکت تولیدی/بازرگانی....

مهلت ثبت نام : 1395/10/16

بارگذاری موارد بیشتر