ورود کاربران

استخدام کارشناس نساجی در کرج

آگهی استخدام کارشناس و کارشناس ارشد نساجی در شرکت نساجی و رنگسازی در کرج

آگهی استخدام کارشناس و کارشناس ارشد نساجی در شرکت نساجی و رنگسازی در کرج آگهی استخدام کارشناس و کارشناس ارشد نساجی در شرکت نساجی و رنگسازی در کرج لیسانس یا....

مهلت ثبت نام : 1396/03/16

آگهی استخدام کارشناس نساجی در شرکت رنگرزی در کرج

آگهی استخدام کارشناس نساجی در شرکت رنگرزی در کرج آگهی استخدام کارشناس نساجی در شرکت رنگرزی در کرج یک شرکت رنگرزی و تکمیل پارچه دراطراف کرج برای بخش کنترل کیفی....

مهلت ثبت نام : 1396/02/07

بارگذاری موارد بیشتر