ورود کاربران

استخدام کارشناس طراحی ودوخت

آگهی استخدام کارشناس طراحی و دوخت و مهندسی صنایع

آگهی استخدام کارشناس طراحی و دوخت و مهندسی صنایع آگهی استخدام کارشناس طراحی و دوخت و مهندسی صنایع به منظورتکمیل کادر پرسنلی خود درکارخانه ازتعدای نیرو تحت عنوان مشاغل ذیل....

مهلت ثبت نام : 1395/10/14

بارگذاری موارد بیشتر