ورود کاربران

استخدام کارشناس زبان انگلیسی

آگهی استخدام کارشناس زبان انگلیسی مسلط به مکالمه در شرکت بازرگانی در تهران

آگهی استخدام کارشناس زبان انگلیسی مسلط به مکالمه در شرکت بازرگانی در تهران آگهی استخدام کارشناس زبان انگلیسی مسلط به مکالمه در شرکت بازرگانی در تهران کارشناس زبان انگلیسی خانم....

مهلت ثبت نام : 1396/04/08

آگهی استخدام کارشناس زبان انگلیسی خانم در شرکت بازرگانی در تهران

آگهی استخدام کارشناس زبان انگلیسی خانم در شرکت بازرگانی در تهران آگهی استخدام کارشناس زبان انگلیسی خانم در شرکت بازرگانی در تهران به یک نفر خانم با حداقل مدرک لیسانس....

مهلت ثبت نام : 1396/02/28

آگهی استخدام کارشناس زبان انگلیسی مسلط به کامپیوتر در مشهد

آگهی استخدام کارشناس زبان انگلیسی مسلط به کامپیوتر در مشهد آگهی استخدام کارشناس زبان انگلیسی مسلط به کامپیوتر در مشهد یک خانم کارشناس زبان انگلیسی مسلط به کامپیوتر و فضای....

مهلت ثبت نام : 1395/10/26

آگهی استخدام کارشناسی زبان انگلیس و مدیریت در شرکت حمل ونقل بین المللی

آگهی استخدام کارشناسی زبان انگلیس و مدیریت در شرکت حمل ونقل بین المللی آگهی استخدام کارشناسی زبان انگلیس و مدیریت در شرکت حمل ونقل بین المللی شرکت حمل ونقل بین....

مهلت ثبت نام : 1395/10/19

آگهی استخدام کارشناس زبان انگلیسی در یک شرکت تامین کننده تجهیزات صنایع نفت و گاز

آگهی استخدام کارشناس زبان انگلیسی در یک شرکت تامین کننده تجهیزات صنایع نفت و گاز آگهی استخدام کارشناس زبان انگلیسی در یک شرکت تامین کننده تجهیزات صنایع نفت و گاز....

مهلت ثبت نام : 1395/10/15

آکهی استخدام کارشناس مدیریت بازرگانی یا زبان انگلیسی

آکهی استخدام کارشناس مدیریت بازرگانی یا زبان انگلیسی آکهی استخدام کارشناس مدیریت بازرگانی یا زبان انگلیسی یک شرکت استخدام می نماید: کارشناس بازرگانی لیسانس رشته های مرتبط ترجیحا مدیریت بازرگانی....

مهلت ثبت نام : 1395/10/10

آگهی استخدام سه ردیف شغلی در آموزشگاه زبان سرای امروز

آگهی استخدام سه ردیف شغلی در آموزشگاه زبان سرای امروز آگهی استخدام سه ردیف شغلی در آموزشگاه زبان سرای امروز آموزشگاه زبان سرای امروز ( نماینده رسمی کالج فریزبی انگلستان)....

مهلت ثبت نام : 1395/10/06

بارگذاری موارد بیشتر