ورود کاربران

استخدام کارشناس برق در کرج

آگهی استخدام کارشناس برق یا فوق دیپلم جهت سرپرستی تولید در کرج

آگهی استخدام کارشناس برق یا فوق دیپلم جهت سرپرستی تولید در کرج آگهی استخدام کارشناس برق یا فوق دیپلم جهت سرپرستی تولید در کرج لیسانس برق یا فوق دیپلم جهت....

مهلت ثبت نام : 1396/03/19

آگهی استخدام کارشناس کنترل و اتوماسیون در کرج

آگهی استخدام کارشناس کنترل و اتوماسیون در کرج آگهی استخدام کارشناس کنترل و اتوماسیون در کرج کارشناس کنترل و اتوماسیون کارشناس برق گرایش کنترل 2 سال سابقه کار مرتبط (PLC)....

مهلت ثبت نام : 1396/03/12

آگهی استخدام کارشناس برق خانم در شرکت بازرگانی در کرج

آگهی استخدام کارشناس برق خانم در شرکت بازرگانی در کرج آگهی استخدام کارشناس برق خانم در شرکت بازرگانی در کرج کارشناس فنی خانم با مدرک لیسانس ترجیحا برق قدرت و....

مهلت ثبت نام : 1396/02/31

آگهی استخدام کارشناس برق با تجربه در شرکت بازرگانی در کرج

آگهی استخدام کارشناس برق با تجربه در شرکت بازرگانی در کرج آگهی استخدام کارشناس برق با تجربه در شرکت بازرگانی در کرج کارشناس فنی با مدرک لیسانس ترجیحا برق قدرت....

مهلت ثبت نام : 1396/02/30

آگهی استخدام کارشناس برق و مکانیک و حسابدار در کرج

آگهی استخدام کارشناس برق و مکانیک و حسابدار در کرج آگهی استخدام کارشناس برق و مکانیک و حسابدار در کرج به تخصصهای زیر جهت کارگاه شهر قدس نیازمندیم : 1-....

مهلت ثبت نام : 1396/02/26

بارگذاری موارد بیشتر