ورود کاربران

استخدام کارشناس بازرگانی در کرج

آگهی استخدام کارشناس بازرگانی خانم در کرج

آگهی استخدام کارشناس بازرگانی خانم در کرج آگهی استخدام کارشناس بازرگانی خانم در کرج تعدادی کارشناس بازرگانی خانم ( با اصل مدرک لیسانس ) 34425708 منبع : نیازمندیهای همشهری همچنین....

مهلت ثبت نام : 1396/03/16

آگهی استخدام کارشناس بازرگانی در یک شرکت آرایشی و بهداشتی در کرج

آگهی استخدام کارشناس بازرگانی در یک شرکت آرایشی و بهداشتی در کرج آگهی استخدام کارشناس بازرگانی در یک شرکت آرایشی و بهداشتی در کرج یک شرکت آرایشی و بهداشتی واقع....

مهلت ثبت نام : 1396/03/12

آگهی استخدام کارشناس بازرگانی آشنا به زبان انگلیسی در شرکت آرایشی در کرج

آگهی استخدام کارشناس بازرگانی آشنا به زبان انگلیسی در شرکت آرایشی در کرج آگهی استخدام کارشناس بازرگانی آشنا به زبان انگلیسی در شرکت آرایشی در کرج یک شرکت آرایشی و....

مهلت ثبت نام : 1396/02/30

آگهی استخدام کارشناس بازرگانی در کارخانه روغن موتور در کرج

آگهی استخدام کارشناس بازرگانی در کارخانه روغن موتور در کرج آگهی استخدام کارشناس بازرگانی در کارخانه روغن موتور در کرج یک نفر آقا دارای لیسانس بازرگانی با روابط عمومی بالا....

مهلت ثبت نام : 1396/03/07

آگهی استخدام دو ردیف شغلی در شرکت بازرگانی در زمینه چوب در کرج

آگهی استخدام دو ردیف شغلی در شرکت بازرگانی در زمینه چوب در کرج آگهی استخدام دو ردیف شغلی در شرکت بازرگانی در زمینه چوب در کرج دعوت به همکاری، شرکت....

مهلت ثبت نام : 1395/11/09

آگهی استخدام کارشناس کنترل کیفیت و بازرگانی در یک شرکت معتبر در کرج

آگهی استخدام کارشناس کنترل کیفیت و بازرگانی در یک شرکت معتبر در کرج آگهی استخدام کارشناس کنترل کیفیت و بازرگانی در یک شرکت معتبر در کرج یک شرکت معتبر تولید....

مهلت ثبت نام : 1395/11/02

آگهی استخدام کارشناس بازرگانی در شرکت غذایی سمیه در کرج

آگهی استخدام کارشناس بازرگانی در شرکت غذایی سمیه در کرج آگهی استخدام کارشناس بازرگانی در شرکت غذایی سمیه در کرج شرکت فرآورده های غذایی سمیه نیازمند کارشناس بازرگانی با شرایط....

مهلت ثبت نام : 1395/10/26

آگهی استخدام کارشناس بازرگانی و صنایع غذایی در یک هلدینگ در کرج

آگهی استخدام کارشناس بازرگانی و صنایع غذایی در یک هلدینگ در کرج آگهی استخدام کارشناس بازرگانی و صنایع غذایی در یک هلدینگ در کرج یک هولدینگ معتبر فعال درزمینه تولید....

مهلت ثبت نام : 1395/10/20

بارگذاری موارد بیشتر