ورود کاربران

استخدام نیروی انتظامی

اعلام تاریخ برگزاری آزمون استخدامی پلیس ایلام – خبر 11 مرداد 1396

اعلام تاریخ برگزاری آزمون استخدامی پلیس ایلام استخدام نیروی انتظامی خبر ۸ مرداد ۹۶:تاریخ برگزاری آزمون استخدامی پلیس ایلام اعلام شد . به گزارش ایسنا منطقه ایلام، مدیریت گزینش و....

بارگذاری موارد بیشتر