ورود کاربران

استخدام نگهبان در مشهد

آگهی استخدام سرایدار و نگهبان در مشهد 1 خرداد 96

آگهی استخدام سرایدار و نگهبان در مشهد 1 خرداد 96 آگهی استخدام سرایدار و نگهبان در مشهد 1 خرداد 96 به یک زوج جوان جهت باغبانی و سرایداری در باغ....

مهلت ثبت نام : 1396/08/12

آگهی استخدام نگهبان و سرایدار در مشهد- 31 اردیبهشت 1396

آگهی استخدام نگهبان و سرایدار در مشهد- 31 اردیبهشت 1396 آگهی استخدام نگهبان و سرایدار در مشهد- 31 اردیبهشت 1396 چند نفر آقا بازنشسته جهت امور نگهبانی و خدمات نیازمندیم....

مهلت ثبت نام : 1396/03/20

آگهی استخدام سرایدار و نگهبان در مشهد 27 اردیبهشت 96

آگهی استخدام سرایدار و نگهبان در مشهد 27 اردیبهشت 96 آگهی استخدام سرایدار و نگهبان در مشهد 27 اردیبهشت 96 زوج جوان – حقوق 600 + بیمه جهت سرایداری مسافرخانه....

مهلت ثبت نام : 1396/08/12

آگهی استخدام سرایدار و نگهبان در مشهد 25 اردیبهشت 96

آگهی استخدام سرایدار و نگهبان در مشهد 25 اردیبهشت 96 آگهی استخدام سرایدار و نگهبان در مشهد 25 اردیبهشت 96 به یک زوج جهت سرایداری و نگهبانی 24 ساعته ،....

مهلت ثبت نام : 1396/08/12

آگهی استخدام نگهبان در مشهد- 24 اردیبهشت 1396

آگهی استخدام نگهبان در مشهد- 24 اردیبهشت 1396 آگهی استخدام نگهبان در مشهد- 24 اردیبهشت 1396 به یک زوج جوان – جهت باغداری و سرایداری با حقوق ماهیانه 400 هزار....

مهلت ثبت نام : 1396/03/13

آگهی استخدام نگهبان در مشهد- 20 اردیبهشت 1396

آگهی استخدام نگهبان در مشهد- 20 اردیبهشت 1396 آگهی استخدام نگهبان در مشهد- 20 اردیبهشت 1396 نگهبان با خانواده جهت انبار سه راه فردوسی با ضامن معتبر نیازمندیم . 36669675....

مهلت ثبت نام : 1396/03/09

آگهی استخدام نگهبان در مشهد 19 اردیبهشت 96

آگهی استخدام نگهبان در مشهد 19 اردیبهشت 96 آگهی استخدام نگهبان در مشهد 19 اردیبهشت 96 به تعدادی نیروی انتظامات و حراست جهت کار در کارخانه نیازمندیم . آدرس :....

مهلت ثبت نام : 1396/02/29

آگهی استخدام سرایدار و نگهبان در مشهد 18 اردیبهشت 96

  آگهی استخدام سرایدار و نگهبان در مشهد 18 اردیبهشت 96 آگهی استخدام سرایدار و نگهبان در مشهد 18 اردیبهشت 96 کارگر ساده جهت نگهبانی پارکینگ مجرد نیازمندیم . پنجراه....

مهلت ثبت نام : 1396/02/28

آگهی استخدام نگهبان و سرایدار در مشهد- 17 اردیبهشت 1396

آگهی استخدام نگهبان و سرایدار در مشهد- 17 اردیبهشت 1396 آگهی استخدام نگهبان و سرایدار در مشهد- 17 اردیبهشت 1396 به یک زوج جوان بدون فرزند جهت سرایداری مسافرخانه نیازمندیم....

مهلت ثبت نام : 1396/03/06

آگهی استخدام سرایدار و نگهبان در مشهد 16 اردیبهشت 96

آگهی استخدام سرایدار و نگهبان در مشهد 16 اردیبهشت 96 آگهی استخدام سرایدار و نگهبان در مشهد 16 اردیبهشت 96 به یک زوج سرایدار تمام وقت با جای خواب نیازمندیم....

مهلت ثبت نام : 1396/08/12

بارگذاری موارد بیشتر