ورود کاربران

استخدام نگهبان در شیراز

استخدام نگهبان جهت نگهبانی در کارخانه مواد غذایی در شیراز

استخدام نگهبان جهت نگهبانی در کارخانه مواد غذایی در شیراز  استخدام نگهبان جهت نگهبانی در کارخانه مواد غذایی در شیراز به یک خانواده حداکثر 3 نفره ( جوان ) جهت نگهبانی در....

مهلت ثبت نام : 1395/12/24

آگهی استخدام نگهبان در شرکت خصوصی در شیراز

آگهی استخدام نگهبان در شرکت خصوصی در شیراز آگهی استخدام نگهبان در شرکت خصوصی در شیراز آگهی استخدام نگهبان در شیراز به یک نگهبان متاهل بازنشسته همراه با جای سکونت....

مهلت ثبت نام : 1395/12/11

آگهی استخدام نگهبان و کارگر در رستوران در شیراز

آگهی استخدام نگهبان و کارگر در رستوران در شیراز آگهی استخدام نگهبان و کارگر در رستوران در شیراز به یک نیروی آقا جهت نگهبانی و یک نان پز خانم جهت....

مهلت ثبت نام : 1395/12/01

آگهی استخدام چندین ردیف شغلی در شرکت توسعه بتن تابا در شیراز

آگهی استخدام چندین ردیف شغلی در شرکت توسعه بتن تابا در شیراز آگهی استخدام چندین ردیف شغلی در شرکت توسعه بتن تابا در شیراز شرکت توسعه بتن تابا برای تکمیل....

مهلت ثبت نام : 1395/12/11

آگهی استخدام نگهبان در یک ساختمان در حال ساخت در شیراز

آگهی استخدام نگهبان در یک ساختمان در حال ساخت در شیراز آگهی استخدام نگهبان در یک ساختمان در حال ساخت در شیراز   به یک نفر جهت نگهبانی یک ساختمان در حال ساخت با....

مهلت ثبت نام : 1395/11/27

آگهی استخدام چند ردیف شغلی در شرکت معتبر در شیراز

آگهی استخدام چند ردیف شغلی در شرکت معتبر در شیراز آگهی استخدام چند ردیف شغلی در شرکت معتبر در شیراز به تعدادی نگهبان، نظافتچی، آبدارچی، کارگر ساده خانم و آقا،....

مهلت ثبت نام : 1395/11/25

آگهی استخدام نگهبان در شرکت معتبر در شیراز

آگهی استخدام نگهبان در شرکت معتبر در شیراز آگهی استخدام نگهبان در شرکت معتبر در شیراز به یک نفر جهت نگهبانی به صورت شبانه روزی با محل اسکان در بلوار....

مهلت ثبت نام : 1395/11/20

آگهی استخدام چند ردیف شغلی در شرکت معتبر تولیدی در شهرک صنعتی شیراز

آگهی استخدام چند ردیف شغلی در شرکت معتبر تولیدی در شهرک صنعتی شیراز آگهی استخدام چند ردیف شغلی در شرکت معتبر تولیدی در شهرک صنعتی شیراز یک شرکت معتبر تولیدی....

مهلت ثبت نام : 1395/11/13

آگهی استخدام چهار ردیف شغلی در شرکت لبنیات و بستنی در شیراز

آگهی استخدام چهار ردیف شغلی در شرکت لبنیات و بستنی در شیراز آگهی استخدام چهار ردیف شغلی در شرکت لبنیات و بستنی در شیراز شرکت لبنیات و بستنی به تک....

مهلت ثبت نام : 1395/11/25

آگهی استخدام نگهبان در شرکتی در شهرک صنعتی بزرگ شیراز

آگهی استخدام نگهبان در شرکتی در شهرک صنعتی بزرگ شیراز آگهی استخدام نگهبان در شرکتی در شهرک صنعتی بزرگ شیراز شرکتی واقع در شهرک صنعتی بزرگ شیراز یک نگهبان مجرب....

مهلت ثبت نام : 1395/11/23

بارگذاری موارد بیشتر