ورود کاربران

استخدام نگهبان بانک در شیراز

آگهی استخدام نگهبان در شرکت خصوصی در شیراز

آگهی استخدام نگهبان در شرکت خصوصی در شیراز آگهی استخدام نگهبان در شرکت خصوصی در شیراز آگهی استخدام نگهبان در شیراز به یک نگهبان متاهل بازنشسته همراه با جای سکونت....

مهلت ثبت نام : 1395/12/11

آگهی استخدام نگهبان و کارگر در رستوران در شیراز

آگهی استخدام نگهبان و کارگر در رستوران در شیراز آگهی استخدام نگهبان و کارگر در رستوران در شیراز به یک نیروی آقا جهت نگهبانی و یک نان پز خانم جهت....

مهلت ثبت نام : 1395/12/01

آگهی استخدام نگهبان در یک ساختمان در حال ساخت در شیراز

آگهی استخدام نگهبان در یک ساختمان در حال ساخت در شیراز آگهی استخدام نگهبان در یک ساختمان در حال ساخت در شیراز   به یک نفر جهت نگهبانی یک ساختمان در حال ساخت با....

مهلت ثبت نام : 1395/11/27

بارگذاری موارد بیشتر