ورود کاربران

استخدام نجار در کرج

آگهی استخدام نجار در کرج 28 اردیبهشت 96

آگهی استخدام نجار در کرج 28 اردیبهشت 96 آگهی استخدام نجار در کرج 28 اردیبهشت 96 MDF کار و نجار ماهر آقا نیازمندیم . محل کار شهرک صنعتی سپهر نظر....

مهلت ثبت نام : 1396/03/07

آگهی استخدام نجار ماهر در کارگاه مبل در محدوده میدان استاندارد کرج

آگهی استخدام نجار ماهر در کارگاه مبل در محدوده میدان استاندارد کرج آگهی استخدام نجار ماهر در کارگاه مبل در محدوده میدان استاندارد کرج نجار نیمه ماهر نیازمندیم. محل کار....

مهلت ثبت نام : 1396/02/27

آگهی استخدام نجار در کرج 12 اردیبهشت 96

آگهی استخدام نجار در کرج 12 اردیبهشت 96 آگهی استخدام نجار در کرج 12 اردیبهشت 96 تعدادی نجار ماهر کنترات کار آقا حومه ملارد و فردیس نیازمندیم. 09125079743 . MDF....

مهلت ثبت نام : 1396/02/22

آگهی استخدام نجار در کرج 11 اردیبهشت 96

آگهی استخدام نجار در کرج 11 اردیبهشت 96 آگهی استخدام نجار در کرج 11 اردیبهشت 96 کارگر ماهر کابینت MDF محدوده فردیس نیازمندیم. 36643050 . برشکار و مونتاژکار ماهر MDF....

مهلت ثبت نام : 1396/02/21

آگهی استخدام نجار در کرج 9 اردیبشهت 96

آگهی استخدام نجار در کرج 9 اردیبشهت 96 آگهی استخدام نجار در کرج 9 اردیبشهت 96 یک نفر رنگ کار ماهر آقا حومه محمدشهر نیازمندیم. 09123682810 . کارگر نیمه ماهر....

مهلت ثبت نام : 1396/02/19

آگهی استخدام نجار و رویه کوب ماهر در کرج

آگهی استخدام نجار و رویه کوب ماهر در کرج آگهی استخدام نجار و رویه کوب ماهر در کرج تعدادی نجار و رویه کوب ماهر نیازمندیم. 34822418- 09354805526   منبع :....

مهلت ثبت نام : 1396/02/12

آگهی استخدام شش ردیف شغلی در یک شرکت تولید صنایع چوب در کرج

آگهی استخدام شش ردیف شغلی در یک شرکت تولید صنایع چوب در کرج آگهی استخدام شش ردیف شغلی در یک شرکت تولید صنایع چوب در کرج یک شرکت تولید صنایع....

مهلت ثبت نام : 1396/02/06

بارگذاری موارد بیشتر