ورود کاربران

استخدام مهندس معدن

آگهی استخدام مهندس فرآوری معدنی و معدن جهت سرپرستی کارگاه در تهران

آگهی استخدام مهندس فرآوری معدنی و معدن جهت سرپرستی کارگاه در تهران آگهی استخدام مهندس فرآوری معدنی و معدن جهت سرپرستی کارگاه در تهران لیسانس شیمی آقا، مهندس فرآوری معدنی....

مهلت ثبت نام : 1396/08/12

آگهی استخدام مهندس معدن ژئوفیزیک هیدرولوژی شیمی در تهران

آگهی استخدام مهندس معدن ژئوفیزیک هیدرولوژی شیمی در تهران آگهی استخدام مهندس معدن ژئوفیزیک هیدرولوژی شیمی در تهران کارشناس و کارشناس ارشد معدن ژئوفیزیک هیدرولوژی شیمی با 4 سال سابقه....

مهلت ثبت نام : 1396/02/17

آگهی استخدام مهندس معدن خانم با گواهینامه رانندگی در شرکت خصوصی در مشهد

آگهی استخدام مهندس معدن خانم با گواهینامه رانندگی در شرکت خصوصی در مشهد آگهی استخدام مهندس معدن خانم با گواهینامه رانندگی در شرکت خصوصی در مشهد به یک مهندس معدن....

مهلت ثبت نام : 1396/02/03

آگهی استخدام مهندس عمران و معدن در شرکت معتبر ساختمانی در مشهد

آگهی استخدام مهندس عمران و معدن در شرکت معتبر ساختمانی در مشهد آگهی استخدام مهندس عمران و معدن در شرکت معتبر ساختمانی در مشهد یک شرکت معتبر ساختمانی در نظر....

مهلت ثبت نام : 1395/12/17

آگهی استخدام مهندس معدن در کارگاه در تهران

آگهی استخدام مهندس معدن در کارگاه در تهران آگهی استخدام مهندس معدن در کارگاه در تهران مهندس معدن، استخراج حداقل 1 سال سابقه کار ترجیحا کرومیت منطقه کارگاه واقع در....

مهلت ثبت نام : 1395/12/08

بارگذاری موارد بیشتر