ورود کاربران

استخدام مدیر تولید در کرج

آگهی استخدام مدیر تولید در کارخانه مبلمان سازی در محدوده کمالشهر کرج

آگهی استخدام مدیر تولید در کارخانه مبلمان سازی در محدوده کمالشهر کرج آگهی استخدام مدیر تولید در کارخانه مبلمان سازی در محدوده کمالشهر کرج یک نفر مدیر دارای مدرک کارشناسی....

مهلت ثبت نام : 1396/02/12

آگهی استخدام شرکت جین ایران در کرج

آگهی استخدام شرکت جین ایران در کرج آگهی استخدام شرکت جین ایران در کرج شرکت جین ایران جهت تکمیل کادر تولید به یک نفر سرپرست تولید با ظرفیت 100 نفر....

مهلت ثبت نام : 1396/02/20

آگهی استخدام مدیر تولید با تجربه در شرکت صنعتی در شهرک صنعتی صفادشت کرج

آگهی استخدام مدیر تولید با تجربه در شرکت صنعتی در شهرک صنعتی صفادشت کرج آگهی استخدام مدیر تولید با تجربه در شرکت صنعتی در شهرک صنعتی صفادشت کرج مدیر تولید....

مهلت ثبت نام : 1396/02/08

آگهی استخدام مدیر تولید در شرکت معتبر تولیدی در کرج

آگهی استخدام مدیر تولید در شرکت معتبر تولیدی در کرج آگهی استخدام مدیر تولید در شرکت معتبر تولیدی در کرج مدیر تولید با مدرک تحصیلی حداقل لیسانس الکترونیک با سابقه....

مهلت ثبت نام : 1396/02/07

آگهی استخدام مدیر تولید با تجربه در شرکت تولیدی در ماهدشت کرج

آگهی استخدام مدیر تولید با تجربه در شرکت تولیدی در ماهدشت کرج آگهی استخدام مدیر تولید با تجربه در شرکت تولیدی در ماهدشت کرج یک شرکت تولیدی معتبر واقع در....

مهلت ثبت نام : 1396/02/07

بارگذاری موارد بیشتر