ورود کاربران

استخدام مدیریت بازرگانی در کرج

آگهی استخدام مدیر فروش در کرج- 30 اردیبهشت 1396

آگهی استخدام مدیر فروش در کرج- 30 اردیبهشت 1396 آگهی استخدام مدیر فروش در کرج- 30 اردیبهشت 1396 مسئول قرارداد و مدیرفروش آقا و خانم . 33536979- 09905708252 . یکنفر....

مهلت ثبت نام : 1396/03/19

آگهی استخدام مدیر فروش در زمینه صنعتی در کرج

آگهی استخدام مدیر فروش در زمینه صنعتی در کرج آگهی استخدام مدیر فروش در زمینه صنعتی در کرج یک نفر مدیر فروش  با حداقل 3 سال سابقه در زمینه صنعتی....

مهلت ثبت نام : 1396/03/16

آگهی استخدام مدیر فروش و ویزیتور جهت بازاریابی مجتمع پذیرایی در کرج

آگهی استخدام مدیر فروش و ویزیتور جهت بازاریابی مجتمع پذیرایی در کرج آگهی استخدام مدیر فروش و ویزیتور جهت بازاریابی مجتمع پذیرایی در کرج مدیر فروش و ویزیتور جهت بازاریابی....

مهلت ثبت نام : 1396/03/16

آگهی استخدام مدیر فروش مجرب در شرکت آرایشی و بهداشتی در کرج

آگهی استخدام مدیر فروش مجرب در شرکت آرایشی و بهداشتی در کرج آگهی استخدام مدیر فروش مجرب در شرکت آرایشی و بهداشتی در کرج شرکت معتبر آرایشی و بهداشتی دعوت....

مهلت ثبت نام : 1396/03/03

آگهی استخدام مدیر فروش در کرج- 23 اردیبهشت 1396

آگهی استخدام مدیر فروش در کرج- 23 اردیبهشت 1396 آگهی استخدام مدیر فروش در کرج- 23 اردیبهشت 1396 مدیر فروش خانم با روابط عمومی بالا محدوده جهانشهر. 09353749016- 32216392 .....

مهلت ثبت نام : 1396/08/12

آگهی استخدام مدیر بازرگانی آشنا به پخش مویرگی در شرکت مواد غذایی در کرج

آگهی استخدام مدیر بازرگانی آشنا به پخش مویرگی در شرکت مواد غذایی در کرج آگهی استخدام مدیر بازرگانی آشنا به پخش مویرگی در شرکت مواد غذایی در کرج مدیر بازرگانی....

مهلت ثبت نام : 1396/02/31

آگهی استخدام نمایندگی مدیران خودرو کد 353 در کرج

آگهی استخدام نمایندگی مدیران خودرو کد 353 در کرج آگهی استخدام نمایندگی مدیران خودرو کد 353 در کرج نمایندگی مدیران خودرو کد 353 لطفی پور جهت تکمیل کادر فروش و....

مهلت ثبت نام : 1396/02/30

آگهی استخدام مدیر فروش در کرج- 18 اردیبهشت 1396

آگهی استخدام مدیر فروش در کرج- 18 اردیبهشت 1396 آگهی استخدام مدیر فروش در کرج- 18 اردیبهشت 1396 مدیر فروش با تجربه جهت شرکت پخش موادغذایی و بهداشتی نیازمندیم. 34528710....

مهلت ثبت نام : 1396/03/07

آگهی استخدام مدیر فروش آقا با سابقه در شرکت خصوصی در کرج

آگهی استخدام مدیر فروش آقا با سابقه در شرکت خصوصی در کرج آگهی استخدام مدیر فروش آقا با سابقه در شرکت خصوصی در کرج یک شرکت معتبر مدیر فروش آقا....

مهلت ثبت نام : 1396/02/27

آگهی استخدام مدیر بازرگانی با روابط عمومی بالا در شرکت خصوصی در کرج

آگهی استخدام مدیر بازرگانی با روابط عمومی بالا در شرکت خصوصی در کرج آگهی استخدام مدیر بازرگانی با روابط عمومی بالا در شرکت خصوصی در کرج مدیر بازرگانی و بازاریابی....

مهلت ثبت نام : 1396/02/23

بارگذاری موارد بیشتر