ورود کاربران

استخدام مترجم قوه قضاییه در تهران

آگهی استخدام مترجم زبان انگلیسی در تهران- 17 خرداد 1396

آگهی استخدام مترجم زبان انگلیسی در تهران- 17 خرداد 1396 آگهی استخدام مترجم زبان انگلیسی در تهران- 17 خرداد 1396 مترجم زبان خانم تسلط کامل به office تمام وقت. 33963121....

مهلت ثبت نام : 1396/04/06

آگهی استخدام مترجم زبان انگلیسی در یک شرکت معتبر بازرگانی در تهران

آگهی استخدام مترجم زبان انگلیسی در یک شرکت معتبر بازرگانی در تهران آگهی استخدام مترجم زبان انگلیسی در یک شرکت معتبر بازرگانی در تهران یک شرکت معتبر بازرگانی به یک....

مهلت ثبت نام : 1396/03/14

آگهی استخدام مترجم زبان انگلیسی در شرکت معتبر بازرگانی در تهران

آگهی استخدام مترجم زبان انگلیسی در شرکت معتبر بازرگانی در تهران آگهی استخدام مترجم زبان انگلیسی در شرکت معتبر بازرگانی در تهران شرکت معتبر بازرگانی یک مترجم خانم با تجربه....

مهلت ثبت نام : 1396/03/14

آگهی استخدام مترجم زبان انگلیسی در آژانس هواپیمایی در تهران

آگهی استخدام مترجم زبان انگلیسی در آژانس هواپیمایی در تهران آگهی استخدام مترجم زبان انگلیسی در آژانس هواپیمایی در تهران آژانس هواپیمایی خانم مسلط به کامپیوتر و زبان انگلیسی با....

مهلت ثبت نام : 1396/03/14

آگهی استخدام مترجم زبان انگلیسی آشنا به امور سفارتها ویزا در تهران

آگهی استخدام مترجم زبان انگلیسی آشنا به امور سفارتها ویزا در تهران آگهی استخدام مترجم زبان انگلیسی آشنا به امور سفارتها ویزا در تهران خانم مسلط به زبان انگلیسی و....

مهلت ثبت نام : 1396/03/14

آگهی استخدام مترجم در تهران 16 اردیبهشت 96

آگهی استخدام مترجم در تهران 16 اردیبهشت 96 آگهی استخدام مترجم در تهران 16 اردیبهشت 96 یک شرکت معتبر تولیدی جهت کادر بازرگانی خود نیازمند جذب نیرو با شرایط ذیل....

مهلت ثبت نام : 1396/02/26

آگهی استخدام مترجم زبان انگلیسی جهت امور بازرگانی در تهران

آگهی استخدام مترجم زبان انگلیسی جهت امور بازرگانی در تهران آگهی استخدام مترجم زبان انگلیسی جهت امور بازرگانی در تهران خانم با لیسانس مترجمی زبان انگلیسی جهت امور بازرگانی آشنا....

مهلت ثبت نام : 1396/02/30

آگهی استخدام مترجم زبان انگلیسی در آژانس هواپیمایی در تهران

آگهی استخدام مترجم زبان انگلیسی در آژانس هواپیمایی در تهران آگهی استخدام مترجم زبان انگلیسی در آژانس هواپیمایی در تهران کارمند مسلط به زبان انگلیسی جهت آژانس هواپیمایی محل کار....

مهلت ثبت نام : 1396/02/30

آگهی استخدام مترجم زبان آلمانی در شرکت صنعتی بازرگانی در تهران

آگهی استخدام مترجم زبان آلمانی در شرکت صنعتی بازرگانی در تهران آگهی استخدام مترجم زبان آلمانی در شرکت صنعتی بازرگانی در تهران از مترجمین با سابقه کار آلمانی به فارسی....

مهلت ثبت نام : 1396/10/11

آگهی استخدام مترجم زبان انگلیسی در تهران 21 اسفند 95

آگهی استخدام مترجم زبان انگلیسی در تهران 21 اسفند 95 آگهی استخدام مترجم زبان انگلیسی در تهران 21 اسفند 95 استخدام مترجم جهت ترجمه ویدئو، دور کاری- ارسال رزومه :....

مهلت ثبت نام : 1395/12/22

بارگذاری موارد بیشتر