ورود کاربران

استخدام مترجم غیر حضوری

آگهی استخدام مترجم زبان انگلیسی در تهران- 17 خرداد 1396

آگهی استخدام مترجم زبان انگلیسی در تهران- 17 خرداد 1396 آگهی استخدام مترجم زبان انگلیسی در تهران- 17 خرداد 1396 مترجم زبان خانم تسلط کامل به office تمام وقت. 33963121....

مهلت ثبت نام : 1396/04/06

آگهی استخدام مترجم زبان انگلیسی در تهران- 30 اردیبهشت 1396

آگهی استخدام مترجم زبان انگلیسی در تهران- 30 اردیبهشت 1396 آگهی استخدام مترجم زبان انگلیسی در تهران- 30 اردیبهشت 1396 کارمند مترجم و فرم زن مسلط به زبان انکلیسی(خانم) جهت....

مهلت ثبت نام : 1396/03/19

آگهی استخدام مترجم زبان انگلیسی در تهران- 25 اردیبهشت 1396

آگهی استخدام مترجم زبان انگلیسی در تهران- 25 اردیبهشت 1396 آگهی استخدام مترجم زبان انگلیسی در تهران- 25 اردیبهشت 1396 یکنفر نیروی خانم مسلط به زبان انگلیسی به عنوان مترجم....

مهلت ثبت نام : 1396/03/14

آگهی استخدام مترجم زبان انگلیسی در یک شرکت معتبر بازرگانی در تهران

آگهی استخدام مترجم زبان انگلیسی در یک شرکت معتبر بازرگانی در تهران آگهی استخدام مترجم زبان انگلیسی در یک شرکت معتبر بازرگانی در تهران یک شرکت معتبر بازرگانی به یک....

مهلت ثبت نام : 1396/03/14

آگهی استخدام مترجم زبان انگلیسی در شرکت معتبر بازرگانی در تهران

آگهی استخدام مترجم زبان انگلیسی در شرکت معتبر بازرگانی در تهران آگهی استخدام مترجم زبان انگلیسی در شرکت معتبر بازرگانی در تهران شرکت معتبر بازرگانی یک مترجم خانم با تجربه....

مهلت ثبت نام : 1396/03/14

آگهی استخدام مترجم زبان انگلیسی در آژانس هواپیمایی در تهران

آگهی استخدام مترجم زبان انگلیسی در آژانس هواپیمایی در تهران آگهی استخدام مترجم زبان انگلیسی در آژانس هواپیمایی در تهران آژانس هواپیمایی خانم مسلط به کامپیوتر و زبان انگلیسی با....

مهلت ثبت نام : 1396/03/14

آگهی استخدام مترجم زبان انگلیسی آشنا به امور سفارتها ویزا در تهران

آگهی استخدام مترجم زبان انگلیسی آشنا به امور سفارتها ویزا در تهران آگهی استخدام مترجم زبان انگلیسی آشنا به امور سفارتها ویزا در تهران خانم مسلط به زبان انگلیسی و....

مهلت ثبت نام : 1396/03/14

آگهی استخدام مترجم زبان انگلیسی در یک هلدینگ بین المللی در تهران

آگهی استخدام مترجم زبان انگلیسی در یک هلدینگ بین المللی در تهران آگهی استخدام مترجم زبان انگلیسی در یک هلدینگ بین المللی در تهران یک هلدینگ بین المللی از یکنفر....

مهلت ثبت نام : 1396/03/14

آگهی استخدام مترجم زبان انگلیسی در تهران- 20 اردیبهشت 1396

آگهی استخدام مترجم زبان انگلیسی در تهران- 20 اردیبهشت 1396 آگهی استخدام مترجم زبان انگلیسی در تهران- 20 اردیبهشت 1396 مترجم مسلط به زبان جهت امور بین المللی. 77426062- 77470204....

مهلت ثبت نام : 1396/03/09

آگهی استخدام مترجم در تهران 16 اردیبهشت 96

آگهی استخدام مترجم در تهران 16 اردیبهشت 96 آگهی استخدام مترجم در تهران 16 اردیبهشت 96 یک شرکت معتبر تولیدی جهت کادر بازرگانی خود نیازمند جذب نیرو با شرایط ذیل....

مهلت ثبت نام : 1396/02/26

بارگذاری موارد بیشتر