ورود کاربران

استخدام مترجم زبان انگلیسی در تهران

آگهی استخدام مترجم زبان انگلیسی در یک شرکت بین المللی در تهران

آگهی استخدام مترجم زبان انگلیسی در یک شرکت بین المللی در تهران آگهی استخدام مترجم زبان انگلیسی در یک شرکت بین المللی در تهران مترجم انگلیسی خانم دعوت به همکاری....

مهلت ثبت نام : 1396/04/24

آگهی استخدام مترجم زبان انگلیسی در تهران- 17 خرداد 1396

آگهی استخدام مترجم زبان انگلیسی در تهران- 17 خرداد 1396 آگهی استخدام مترجم زبان انگلیسی در تهران- 17 خرداد 1396 مترجم زبان خانم تسلط کامل به office تمام وقت. 33963121....

مهلت ثبت نام : 1396/04/06

آگهی استخدام مترجم زبان انگلیسی در تهران- 30 اردیبهشت 1396

آگهی استخدام مترجم زبان انگلیسی در تهران- 30 اردیبهشت 1396 آگهی استخدام مترجم زبان انگلیسی در تهران- 30 اردیبهشت 1396 کارمند مترجم و فرم زن مسلط به زبان انکلیسی(خانم) جهت....

مهلت ثبت نام : 1396/03/19

آگهی استخدام مترجم زبان انگلیسی در تهران- 26 اردیبهشت 1396

آگهی استخدام مترجم زبان انگلیسی در تهران- 26 اردیبهشت 1396 آگهی استخدام مترجم زبان انگلیسی در تهران- 26 اردیبهشت 1396 کارمند امور بازرگانی (خانم) مسلط به زبان انگلیسی و کامپیوتر....

مهلت ثبت نام : 1396/03/15

آگهی استخدام مترجم زبان انگلیسی مسلط به بازرگانی ساختمان در تهران

آگهی استخدام مترجم زبان انگلیسی مسلط به بازرگانی ساختمان در تهران آگهی استخدام مترجم زبان انگلیسی مسلط به بازرگانی ساختمان در تهران به یک نفر مترجم حرفه ای مسلط به....

مهلت ثبت نام : 1396/03/15

آگهی استخدام مترجم زبان انگلیسی در آژانس هواپیمایی و دارالترجمه در تهران

آگهی استخدام مترجم زبان انگلیسی در آژانس هواپیمایی و دارالترجمه در تهران آگهی استخدام مترجم زبان انگلیسی در آژانس هواپیمایی و دارالترجمه در تهران کارمند مترجم و فرم زن مسلط....

مهلت ثبت نام : 1396/03/15

آگهی استخدام مترجم زبان انگلیسی مدیریتی جهت کار پژوهشی در تهران

آگهی استخدام مترجم زبان انگلیسی مدیریتی جهت کار پژوهشی در تهران آگهی استخدام مترجم زبان انگلیسی مدیریتی جهت کار پژوهشی در تهران مترجم متون انگلیسی مدیریتی مسلط به تایپ فارسی....

مهلت ثبت نام : 1396/03/15

آگهی استخدام مترجم زبان انگلیسی در دارالترجمه رسمی در تهران

آگهی استخدام مترجم زبان انگلیسی در دارالترجمه رسمی در تهران آگهی استخدام مترجم زبان انگلیسی در دارالترجمه رسمی در تهران مترجم زبان انگلیسی (غیر رسمی) مسلط به متون حقوقی- اداری....

مهلت ثبت نام : 1396/03/15

آگهی استخدام مترجم زبان انگلیسی در شرکت تجهیزات پزشکی در تهران

آگهی استخدام مترجم زبان انگلیسی در شرکت تجهیزات پزشکی در تهران آگهی استخدام مترجم زبان انگلیسی در شرکت تجهیزات پزشکی در تهران کارمند امور بازرگانی (خانم) مسلط به زبان انگلیسی....

مهلت ثبت نام : 1396/03/15

بارگذاری موارد بیشتر