ورود کاربران

استخدام مترجم در تهران

آگهی استخدام نیروی مسلط به زبان انگلیسی و آشنا به امور دفتری

آگهی استخدام نیروی مسلط به زبان انگلیسی و آشنا به امور دفتری شرکت خدمات حقوقی و مشاوره ای Select واقع در تهران به متخصصین زیر جهت همکاری با حقوق و....

مهلت ثبت نام : 1396/08/12

آگهی استخدام مترجم زبان انگلیسی در یک شرکت بین المللی در تهران

آگهی استخدام مترجم زبان انگلیسی در یک شرکت بین المللی در تهران آگهی استخدام مترجم زبان انگلیسی در یک شرکت بین المللی در تهران مترجم انگلیسی خانم دعوت به همکاری....

مهلت ثبت نام : 1396/04/24

آگهی استخدام مترجم زبان انگلیسی در تهران- 17 خرداد 1396

آگهی استخدام مترجم زبان انگلیسی در تهران- 17 خرداد 1396 آگهی استخدام مترجم زبان انگلیسی در تهران- 17 خرداد 1396 مترجم زبان خانم تسلط کامل به office تمام وقت. 33963121....

مهلت ثبت نام : 1396/04/06

آگهی استخدام مترجم زبان انگلیسی در تهران- 30 اردیبهشت 1396

آگهی استخدام مترجم زبان انگلیسی در تهران- 30 اردیبهشت 1396 آگهی استخدام مترجم زبان انگلیسی در تهران- 30 اردیبهشت 1396 کارمند مترجم و فرم زن مسلط به زبان انکلیسی(خانم) جهت....

مهلت ثبت نام : 1396/03/19

آگهی استخدام مترجم زبان انگلیسی در تهران- 26 اردیبهشت 1396

آگهی استخدام مترجم زبان انگلیسی در تهران- 26 اردیبهشت 1396 آگهی استخدام مترجم زبان انگلیسی در تهران- 26 اردیبهشت 1396 کارمند امور بازرگانی (خانم) مسلط به زبان انگلیسی و کامپیوتر....

مهلت ثبت نام : 1396/03/15

آگهی استخدام مترجم زبان انگلیسی مسلط به بازرگانی ساختمان در تهران

آگهی استخدام مترجم زبان انگلیسی مسلط به بازرگانی ساختمان در تهران آگهی استخدام مترجم زبان انگلیسی مسلط به بازرگانی ساختمان در تهران به یک نفر مترجم حرفه ای مسلط به....

مهلت ثبت نام : 1396/03/15

آگهی استخدام مترجم زبان انگلیسی در آژانس هواپیمایی و دارالترجمه در تهران

آگهی استخدام مترجم زبان انگلیسی در آژانس هواپیمایی و دارالترجمه در تهران آگهی استخدام مترجم زبان انگلیسی در آژانس هواپیمایی و دارالترجمه در تهران کارمند مترجم و فرم زن مسلط....

مهلت ثبت نام : 1396/03/15

بارگذاری موارد بیشتر