ورود کاربران

استخدام ماهر در مشهد

آگهی استخدام کارگر ماهر در مشهد 14 اردیبهشت 96

آگهی استخدام کارگر ماهر در مشهد 14 اردیبهشت 96 آگهی استخدام کارگر ماهر در مشهد 14 اردیبهشت 96 به یک نیروی نیمه ماهر کناف بین 18 تا 25 محدوده سیدی....

مهلت ثبت نام : 1396/02/24

آگهی استخدام کارگر ماهر در مشهد 13 اردیبهشت 96

آگهی استخدام کارگر ماهر در مشهد 13 اردیبهشت 96 آگهی استخدام کارگر ماهر در مشهد 13 اردیبهشت 96 به تعدادی کارگر پرسکار واقع در جاده قدیم قوچان نیازمندیم . ساعت....

مهلت ثبت نام : 1396/02/23

آگهی استخدام کارگر ماهر در مشهد 12 اردیبهشت 96

آگهی استخدام کارگر ماهر در مشهد 12 اردیبهشت 96 آگهی استخدام کارگر ماهر در مشهد 12 اردیبهشت 96 به یک نیروی ماهر با گواهینامه موتور در اغذیه نیازمندیم . 09150663669....

مهلت ثبت نام : 1396/02/22

آگهی استخدام کارگر ماهر در مشهد 11 اردیبهشت 96

آگهی استخدام کارگر ماهر در مشهد 11 اردیبهشت 96 آگهی استخدام کارگر ماهر در مشهد 11 اردیبهشت 96 به چند کارگر ماهر کارواش نیازمندیم . 09150404648 . به یک اپراتور....

مهلت ثبت نام : 1396/02/21

آگهی استخدام کارگر ماهر در مشهد 4 اردیبهشت 96

آگهی استخدام کارگر ماهر در مشهد 4 اردیبهشت 96 آگهی استخدام کارگر ماهر در مشهد 4 اردیبهشت 96 به تعدادی نصاب ماهر و نیمه ماهر کولر گازی نیازمندیم . گروه....

مهلت ثبت نام : 1396/02/14

آگهی استخدام کارگر ماهر در مشهد 24 فروردین 96

آگهی استخدام کارگر ماهر در مشهد 24 فروردین 96 آگهی استخدام کارگر ماهر در مشهد 24 فروردین 96 به چند کارگر سیم پیچ کار نیازمندیم . 09155005545 . به یک....

مهلت ثبت نام : 1396/02/03

آگهی استخدام کارگر ماهر در مشهد 23 فروردین 96

آگهی استخدام کارگر ماهر در مشهد 23 فروردین 96 آگهی استخدام کارگر ماهر در مشهد 23 فروردین 96 به تعدادی رنگ کار و نجار و رویه کوب ماهر و نیمه....

مهلت ثبت نام : 1396/02/02

آگهی استخدام کارگر ماهر در مشهد 20 فروردین 96

آگهی استخدام کارگر ماهر در مشهد 20 فروردین 96 آگهی استخدام کارگر ماهر در مشهد 20 فروردین 96 به تعدادی نصاب حرفه ای تمیزکار نصب کولرهای گازی اسپیلت نیازمندیم .....

مهلت ثبت نام : 1396/01/30

بارگذاری موارد بیشتر