ورود کاربران

استخدام قالبساز در مشهد

آگهی استخدام قالبساز ماهر با بیمه در کارگاه تولیدی در مشهد

آگهی استخدام قالبساز ماهر با بیمه در کارگاه تولیدی در مشهد آگهی استخدام قالبساز ماهر با بیمه در کارگاه تولیدی در مشهد به یک قالب ساز ماهر پلاستیک با بیمه....

مهلت ثبت نام : 1396/02/23

آگهی استخدام قالبساز ماهر خانم در کارگاه مواد پلاستیکی در مشهد

آگهی استخدام قالبساز ماهر خانم در کارگاه مواد پلاستیکی در مشهد آگهی استخدام قالبساز ماهر خانم در کارگاه مواد پلاستیکی در مشهد به دو نفرخانم تزریق کار جهت مواد پلاستیکی....

مهلت ثبت نام : 1396/02/19

بارگذاری موارد بیشتر