ورود کاربران

استخدام فوق لیسانس معدن در تهران

آگهی استخدام مهندس فرآوری معدنی و معدن جهت سرپرستی کارگاه در تهران

آگهی استخدام مهندس فرآوری معدنی و معدن جهت سرپرستی کارگاه در تهران آگهی استخدام مهندس فرآوری معدنی و معدن جهت سرپرستی کارگاه در تهران لیسانس شیمی آقا، مهندس فرآوری معدنی....

مهلت ثبت نام : 1396/08/12

آگهی استخدام مهندس معدن ژئوفیزیک هیدرولوژی شیمی در تهران

آگهی استخدام مهندس معدن ژئوفیزیک هیدرولوژی شیمی در تهران آگهی استخدام مهندس معدن ژئوفیزیک هیدرولوژی شیمی در تهران کارشناس و کارشناس ارشد معدن ژئوفیزیک هیدرولوژی شیمی با 4 سال سابقه....

مهلت ثبت نام : 1396/02/17

آگهی استخدام مهندس معدن در کارگاه در تهران

آگهی استخدام مهندس معدن در کارگاه در تهران آگهی استخدام مهندس معدن در کارگاه در تهران مهندس معدن، استخراج حداقل 1 سال سابقه کار ترجیحا کرومیت منطقه کارگاه واقع در....

مهلت ثبت نام : 1395/12/08

بارگذاری موارد بیشتر