ورود کاربران

استخدام فوق دیپلم جوشکاری

آگهی استخدام تراشکار و جوشکار ماهر در شرکت معتبر در تهران

آگهی استخدام تراشکار و جوشکار ماهر در شرکت معتبر در تهران آگهی استخدام تراشکار و جوشکار ماهر در شرکت معتبر در تهران شرکت معتبر در شهرری نیازمند: تراشکار CNC و....

مهلت ثبت نام : 1396/03/19

آگهی استخدام جوشکار ماهر در کارگاه درب سازی در مشهد

آگهی استخدام جوشکار ماهر در کارگاه درب سازی در مشهد آگهی استخدام جوشکار ماهر در کارگاه درب سازی در مشهد به یک جوشکار ماهر جهت ساخت درب نیازمندیم . 09151246807....

مهلت ثبت نام : 1396/03/11

آگهی استخدام جوشکار ماهر در کارگاه درب و پنجره سازی در مشهد

آگهی استخدام جوشکار ماهر در کارگاه درب و پنجره سازی در مشهد آگهی استخدام جوشکار ماهر در کارگاه درب و پنجره سازی در مشهد به یک کارگر جوشکار درب و....

مهلت ثبت نام : 1396/03/11

آگهی استخدام جوشکار و تراشکار در کارگاه تولیدی در جاده قدیم قوچان مشهد

آگهی استخدام جوشکار و تراشکار در کارگاه تولیدی در جاده قدیم قوچان مشهد آگهی استخدام جوشکار و تراشکار در کارگاه تولیدی در جاده قدیم قوچان مشهد به تعدادی جوشکار و.....

مهلت ثبت نام : 1396/03/11

آگهی استخدام جوشکار با تجربه در کارگاه صنعتی در توس مشهد

آگهی استخدام جوشکار با تجربه در کارگاه صنعتی در توس مشهد آگهی استخدام جوشکار با تجربه در کارگاه صنعتی در توس مشهد به یک جوشکار با تجربه نیازمندیم . جاده....

مهلت ثبت نام : 1396/03/11

آگهی استخدام جوشکار و شاگرد در مشهد

آگهی استخدام جوشکار و شاگرد در مشهد آگهی استخدام جوشکار و شاگرد در مشهد به تعدادی جوشکار و شاگرد نیازمندیم . 09153124105  

مهلت ثبت نام : 1396/03/20

آگهی استخدام جوشکار آرگون و ورقکار در مشهد

آگهی استخدام جوشکار آرگون و ورقکار در مشهد آگهی استخدام جوشکار آرگون و ورقکار در مشهد تعدادی ورقکار ، جوشکار آرگون نیازمندیم . حقوق مزایا قانون کار + بیمه 09154410319....

مهلت ثبت نام : 1396/03/20

آگهی استخدام جوشکار ماهر در پروژه ساختمانی در مشهد -خبر 30-2-1396

آگهی استخدام جوشکار ماهر در پروژه ساختمانی در مشهد آگهی استخدام جوشکار ماهر در پروژه ساختمانی در مشهد به تعدادی استاد کار اسکلت کار نیازمندیم . 09153815969 .

مهلت ثبت نام : 1396/08/13

آگهی استخدام جوشکار و تراشکار در شرکت صنعتی در توس مشهد

آگهی استخدام جوشکار و تراشکار در شرکت صنعتی در توس مشهد آگهی استخدام جوشکار و تراشکار در شرکت صنعتی در توس مشهد به چند نفر تراشکار و جوشکار آشنا به....

مهلت ثبت نام : 1396/03/09

آگهی استخدام جوشکار ماهر در شرکت ساختمانی در مشهد – خبر30-2-1396

آگهی استخدام جوشکار ماهر در شرکت ساختمانی در مشهد آگهی استخدام جوشکار ماهر در شرکت ساختمانی در مشهد به تعدادی کارگر و استاد کار جوشکار اسکلت نیازمندیم .09159054960

مهلت ثبت نام : 1396/08/13

بارگذاری موارد بیشتر