ورود کاربران

استخدام فرزکار در کرج

آگهی استخدام تراشکار و فرزکار ماهر در شرکت صنعتی در ماهدشت کرج

آگهی استخدام تراشکار و فرزکار ماهر در شرکت صنعتی در ماهدشت کرج آگهی استخدام تراشکار و فرزکار ماهر در شرکت صنعتی در ماهدشت کرج یک نفر آقا فرزکار- تراشکار حداقل....

مهلت ثبت نام : 1396/03/05

آگهی استخدام فرزکار ماهر در کارگاه پلاستیک در کرج

آگهی استخدام فرزکار ماهر در کارگاه پلاستیک در کرج آگهی استخدام فرزکار ماهر در کارگاه پلاستیک در کرج اپراتور فرز و قالب ساز پلاستیک نیازمندیم. 34562406 . منبع : نیازمندیهای....

مهلت ثبت نام : 1396/03/05

آگهی استخدام فرزکار ماهر در کارگاه کابینت فلزی در کرج

آگهی استخدام فرزکار ماهر در کارگاه کابینت فلزی در کرج آگهی استخدام فرزکار ماهر در کارگاه کابینت فلزی در کرج فلزکار ماهر آقا جهت کار در کارگاه کابینت فلزی نیازمندیم.....

مهلت ثبت نام : 1396/03/03

آگهی استخدام فرزکار و قالبساز در شرکت خصوصی در سرآسیاب کرج

آگهی استخدام فرزکار و قالبساز در شرکت خصوصی در سرآسیاب کرج آگهی استخدام فرزکار و قالبساز در شرکت خصوصی در سرآسیاب کرج اپراتور cnc(فرز) و قالبساز آقا محدوده سرآسیاب نیازمندیم.....

مهلت ثبت نام : 1396/03/03

آگهی استخدام فرزکار نیمه ماهر در شرکت ماشین سازی در کمالشهر کرج

آگهی استخدام فرزکار نیمه ماهر در شرکت ماشین سازی در کمالشهر کرج آگهی استخدام فرزکار نیمه ماهر در شرکت ماشین سازی در کمالشهر کرج کارگر نیمه ماهر فرزکار آقا جهت....

مهلت ثبت نام : 1396/02/31

آگهی استخدام تراشکار و فرزکار با سابقه در کارگاه صنعتی در صفادشت کرج

آگهی استخدام تراشکار و فرزکار با سابقه در کارگاه صنعتی در صفادشت کرج آگهی استخدام تراشکار و فرزکار با سابقه در کارگاه صنعتی در صفادشت کرج تراشکار و فرزکار درجه....

مهلت ثبت نام : 1396/02/31

آگهی استخدام ترشکار و فرزکار ماهر در کارگاه تولیدی در کمالشهر کرج

آگهی استخدام ترشکار و فرزکار ماهر در کارگاه تولیدی در کمالشهر کرج آگهی استخدام ترشکار و فرزکار ماهر در کارگاه تولیدی در کمالشهر کرج تراشکار و فرزکار ماهر وسط کار....

مهلت ثبت نام : 1396/02/30

آگهی استخدام تراشکار و فرزکار ماهر در شرکت صنعتی در کمالشهر کرج

آگهی استخدام تراشکار و فرزکار ماهر در شرکت صنعتی در کمالشهر کرج آگهی استخدام تراشکار و فرزکار ماهر در شرکت صنعتی در کمالشهر کرج فرزکار، تراشکار، ورق کار، آرگون کار،....

مهلت ثبت نام : 1396/02/22

آگهی استخدام فرزکار ماهر در کارگاه معتبر در کرج

آگهی استخدام فرزکار ماهر در کارگاه معتبر در کرج آگهی استخدام فرزکار ماهر در کارگاه معتبر در کرج چند نفر فرزکار قالب نیازمندیم. 6- 02165260525 منبع : نیازمندیهای همشهری همچنین....

مهلت ثبت نام : 1396/02/21

آگهی استخدام فرزکار و تراشکار آقا در شرکت معتبر در کرج

آگهی استخدام فرزکار و تراشکار آقا در شرکت معتبر در کرج آگهی استخدام فرزکار و تراشکار آقا در شرکت معتبر در کرج یک نفر فرزکار و یک نفر تراشکار ماهر....

مهلت ثبت نام : 1396/02/20

بارگذاری موارد بیشتر