ورود کاربران

استخدام صندوقدار در کرج

آگهی استخدام فروشنده و صندوقدار در کرج- 30 اردیبهشت 1396

آگهی استخدام فروشنده و صندوقدار در کرج- 30 اردیبهشت 1396 آگهی استخدام فروشنده و صندوقدار در کرج- 30 اردیبهشت 1396 فروشنده آقا با روابط عمومی بالا جهت فروشگاه مبلمان اداری.....

مهلت ثبت نام : 1396/03/19

آگهی استخدام صندوقدار در کرج- 27 اردیبهشت 1396

آگهی استخدام صندوقدار در کرج- 27 اردیبهشت 1396 آگهی استخدام صندوقدار در کرج- 27 اردیبهشت 1396 صندوقدار خانم تمام وقت جهت کارواش در خیابان مطهری نیازمندیم. 09121614526 – 34216830 .....

مهلت ثبت نام : 1396/03/16

آگهی استخدام صندوقدار در کرج 26 اردیبهشت 96

آگهی استخدام صندوقدار در کرج 26 اردیبهشت 96 آگهی استخدام صندوقدار در کرج 26 اردیبهشت 96 خانم با تجربه جهت صندوقداری و فروشندگی با روابط عمومی بالا نیازمندیم. 32222564- 09123612235....

مهلت ثبت نام : 1396/03/05

آگهی استخدام صندوقدار در کرج- 25 اردیبهشت 1396

آگهی استخدام صندوقدار در کرج- 25 اردیبهشت 1396 آگهی استخدام صندوقدار در کرج- 25 اردیبهشت 1396 صندوقدار و سفارشگیر خانم جهت کار در رستوران مهرشهر بومی مهرشهر. 33417003- 09363278974 .....

مهلت ثبت نام : 1396/03/14

آگهی استخدام صندوقدار در تهران 24 اردیبهشت 96

آگهی استخدام صندوقدار در تهران 24 اردیبهشت 96 آگهی استخدام صندوقدار در تهران 24 اردیبهشت 96 تعدادی کانتردار خانم ماهر و مجرب با حقوق و مزایای عالی جهت کار در....

مهلت ثبت نام : 1396/03/03

آگهی استخدام صندوقدار در کرج 21 اردیبهشت 96

آگهی استخدام صندوقدار در کرج 21 اردیبهشت 96 آگهی استخدام صندوقدار در کرج 21 اردیبهشت 96 صندوقدار و سفارشگیر خانم جهت کار در رستوران مهرشهر بومی مهرشهر. 33417003- 09363278974 منبع....

مهلت ثبت نام : 1396/02/31

آگهی استخدام فروشنده و صندوقدار در کرج 20 اردیبهشت 96

آگهی استخدام فروشنده و صندوقدار در کرج 20 اردیبهشت 96 آگهی استخدام فروشنده و صندوقدار در کرج 20 اردیبهشت 96 فروشنده خانم نیمه وقت با حقوق 000/700 در جهانشهر نیازمندیم.....

مهلت ثبت نام : 1396/02/30

آگهی استخدام صندوقدار در کرج 17 اردیبهشت 96

آگهی استخدام صندوقدار در کرج 17 اردیبهشت 96 آگهی استخدام صندوقدار در کرج 17 اردیبهشت 96 صندوقدار خانم با روابط عمومی بالا جهت کافی شاپ- رستوران (مهرشهر) . 09126774601- 33406403....

مهلت ثبت نام : 1396/02/27

آگهی استخدام صندوقدار در کرج 14 اردیبهشت 96

آگهی استخدام صندوقدار در کرج 14 اردیبهشت 96 آگهی استخدام صندوقدار در کرج 14 اردیبهشت 96 یک نفر صندوقدار و یک نفر حسابدار خانم با تجربه نرم افزار هلو جهت....

مهلت ثبت نام : 1396/02/24

آگهی استخدام صندوقدار در کرج 13 اردیبهشت 96

آگهی استخدام صندوقدار در کرج 13 اردیبهشت 96 آگهی استخدام صندوقدار درکرج 13 اردیبهشت 96 صندوقدار بازنشسته آقا جهت بستنی فروشی (محدوده مهرشهر) آشنا به کامپیوتر، ساعت کار: 30/9 الی 30/18،....

مهلت ثبت نام : 1396/02/23

بارگذاری موارد بیشتر