ورود کاربران

استخدام رویه کوب در تهران

آگهی استخدام رویه کار ماهر آشنا به لمسه کاری در تهران

آگهی استخدام رویه کار ماهر آشنا به لمسه کاری در آگهی استخدام رویه کار ماهر آشنا به لمسه کاری در تهران رویه کار ماهر آشنا به لمسه کاری نیازمندیم، کنترات....

مهلت ثبت نام : 1395/11/19

آگهی استخدام رویه کوب جهت تعمیرات مبل در تهران

آگهی استخدام رویه کوب جهت تعمیرات مبل در تهران آگهی استخدام رویه کوب جهت تعمیرات مبل در تهران به یک رویه کوب ماهر یا نیمه ماهر جهت کار در تعمیرات....

مهلت ثبت نام : 1395/11/04

آگهی استخدام کارگر جهت رویه کوبی در تهران

آگهی استخدام کارگر جهت رویه کوبی در تهران آگهی استخدام کارگر جهت رویه کوبی در تهران کارگر ماهر و نیمه ماهر جهت رویه کوبی محدوده تهران استخدام می شود. ۰۹۱۲۳۰۸۱۶۲۵....

مهلت ثبت نام : 1395/11/04

آگهی استخدام رویه کوب ماهر آشنا به لمسه کاری در تهران

آگهی استخدام رویه کوب ماهر آشنا به لمسه کاری در تهران آگهی استخدام رویه کوب ماهر آشنا به لمسه کاری در تهران رویه کوب ماهر آشنا به لمسه کاری نیازمندیم....

مهلت ثبت نام : 1395/11/04

آگهی استخدام رویه کوب جهت مبلمان راحتی و کلاسیک در تهران

آگهی استخدام رویه کوب جهت مبلمان راحتی و کلاسیک در تهران آگهی استخدام رویه کوب جهت مبلمان راحتی و کلاسیک در تهران تعدادی رویه کوب ماهر و نیمه ماهر جهت....

مهلت ثبت نام : 1395/11/04

آگهی استخدام رویه کوب مبل ماهر در تهران

آگهی استخدام رویه کوب مبل ماهر در تهران آگهی استخدام رویه کوب مبل ماهر در تهران رویه کوب مبل ماهر با حقوق و درآمدعالی ۰۹۳۹۷۸۵۲۵۷۱ و ۷۷۳۹۰۷۲۳ سایت کاریابی karyab.net ارائه دهنده....

مهلت ثبت نام : 1395/11/04

آگهی استخدام رویه کوب جهت تعمیرات مبل در تهران

آگهی استخدام رویه کوب جهت تعمیرات مبل در تهران آگهی استخدام رویه کوب جهت تعمیرات مبل در تهران یک رویه کوب ماهر جهت تعمیرات مبل(محدوده نارمک)استخدام می شود. ۰۹۱۹۲۰۶۴۸۹۰ و....

مهلت ثبت نام : 1395/11/04

آگهی استخدام رویه کوب مبل و خیاط در تهران

آگهی استخدام رویه کوب مبل و خیاط در تهران آگهی استخدام رویه کوب مبل و خیاط در تهران کارگر ماهر و نیمه ماهر جهت رویه کوبی مبل و خیاط (....

مهلت ثبت نام : 1395/11/03

آگهی استخدام رویه کوب ماهر جهت تعمیرات مبلمان در تهران

آگهی استخدام رویه کوب ماهر جهت تعمیرات مبلمان در تهران آگهی استخدام رویه کوب ماهر جهت تعمیرات مبلمان در تهران به تعدادی رویه کوب ماهر جهت تعمیرات مبلمان نیازمندیم .....

مهلت ثبت نام : 1395/11/03

آگهی استخدام رویه کوب ماهر مبل در محدوده شهریار

آگهی استخدام رویه کوب ماهر مبل در محدوده شهریار آگهی استخدام رویه کوب ماهر مبل در محدوده شهریار رویه کوب ماهر جهت مبل تمام پارچه با حقوق و مزایای عالی....

مهلت ثبت نام : 1395/11/03

بارگذاری موارد بیشتر