ورود کاربران

استخدام رزرویشن در کرج

آگهی استخدام رزرویشن در کرج- 30 اردیبهشت 1396

آگهی استخدام رزرویشن در کرج- 30 اردیبهشت 1396 آگهی استخدام رزرویشن در کرج- 30 اردیبهشت 1396 رزرویشن مدیر آژانس و تعدادی راننده با اتومبیل محدوده ساسانی نیازمندیم. 32817321- 09367136056 .....

مهلت ثبت نام : 1396/03/19

آگهی استخدام رزرویشن در کرج- 27 اردیبهشت 1396

آگهی استخدام رزرویشن در کرج- 27 اردیبهشت 1396 آگهی استخدام رزرویشن در کرج- 27 اردیبهشت 1396 رزرویشن آقا ، شیفت شب 19 الی 7 صبح ، جهت کار در آژانس....

مهلت ثبت نام : 1396/03/16

آگهی استخدام رزرویشن در کرج 26 اردیبهشت 96

آگهی استخدام رزرویشن در کرج 26 اردیبهشت 96 آگهی استخدام رزرویشن در کرج 26 اردیبهشت 96 رزرویشن آقا ترجیحا بازنشسته با روابط عمومی بالا محدوده چهارراه طالقانی. 09124642090 . منبع....

مهلت ثبت نام : 1396/03/05

آگهی استخدام رزرویشن در کرج- 25 اردیبهشت 1396

آگهی استخدام رزرویشن در کرج- 25 اردیبهشت 1396 آگهی استخدام رزرویشن در کرج- 25 اردیبهشت 1396 رزرویشن شیفت شب آقا ترجیحا بازنشسته جهت آژانس. 09392939965 . رزرویشن آقا مجرد با....

مهلت ثبت نام : 1396/03/14

آگهی استخدام رزرویشن در کرج- 23 ادیبهشت 1396

آگهی استخدام رزرویشن در کرج- 23 ادیبهشت 1396 آگهی استخدام رزرویشن در کرج- 23 ادیبهشت 1396 تالار پذیرایی اسپیدا از یک نفر رزرویشن خانم دعوت به همکاری می نماید. 5-33505001....

مهلت ثبت نام : 1396/03/12

آگهی استخدام رزرویشن در کرج 20 اردیبهشت 96

آگهی استخدام رزرویشن در کرج 20 اردیبهشت 96 آگهی استخدام رزرویشن در کرج 20 اردیبهشت 96 تالار پذیرایی اسپیدا از یک نفر رزرویشن خانم دعوت به همکاری می نماید. 5-33505001....

مهلت ثبت نام : 1396/02/30

آگهی استخدام رزرویشن در کرج- 18 اردیبهشت 1396

آگهی استخدام رزرویشن در کرج- 18 اردیبهشت 1396 آگهی استخدام رزرویشن در کرج- 18 اردیبهشت 1396 رزرویشن با تجربه آقا جهت شیفت شب تاکسی سرویس آشنا به منطقه گلشهر. 09357763656....

مهلت ثبت نام : 1396/03/07

آگهی استخدام رزرویشن در کرج 13 اردیبهشت 96

آگهی استخدام رزرویشن در کرج 13 اردیبهشت 96 آگهی استخدام رزرویشن در کرج 13 اردیبهشت 96 رزرویشن شیفت روز جهت تاکسی سرویس منطقه فردیس نیازمندیم. 36601717- 09355777257 . رزرویشن خانم....

مهلت ثبت نام : 1396/08/12

آگهی استخدام رزرویشن در کرج 12 اردیبهشت 96

آگهی استخدام رزرویشن در کرج 12 اردیبهشت 96 آگهی استخدام رزرویشن در کرج 12 اردیبهشت 96 رزرویشن شیف روز جهت تاکسی سرویس منطقه فردیس نیازمندیم. 36601717- 09355777257 . رزرویشن آقا....

مهلت ثبت نام : 1396/02/22

آگهی استخدام رزرویشن در کرج 11 اردیبهشت 96

آگهی استخدام رزرویشن در کرج 11 اردیبهشت 96 آگهی استخدام رزرویشن در کرج 11 اردیبهشت 96 رزرویشن آقا حداقل 5 سال سابقه کار (محدوده درختی) 09198706108 . رزرویشن ترجیحا بازنشسته....

مهلت ثبت نام : 1396/02/21

بارگذاری موارد بیشتر