ورود کاربران

استخدام رزرویشن در تهران

آگهی استخدام رزرویشن در تهران 24 اسفند 95

آگهی استخدام رزرویشن در تهران 24 اسفند 95 آگهی استخدام رزرویشن در تهران 24 اسفند 95 رزرویشن شیفت شب « منطقه سهروردی » تماس تا یک هفته 8 صبح الی....

مهلت ثبت نام : 1396/10/11

آگهی استخدام رزرویشن در تهران- 23 اسفند 1395

آگهی استخدام رزرویشن در تهران- 23 اسفند 1395 آگهی استخدام رزرویشن در تهران- 23 اسفند 1395 رزرویشن رزرویشن شب یک شب درمیان از ساعت 9 شب الی 7 صبح منطقه....

مهلت ثبت نام : 1396/10/11

آگهی استخدام رزرویشن در تهران- 22 اسفند 1395

آگهی استخدام رزرویشن در تهران- 22 اسفند 1395 آگهی استخدام رزرویشن در تهران- 22 اسفند 1395 رزرویشن از ساعت 15 تا 10 فوری خانم یا آقا فلکه اول صادقیه گلناز....

مهلت ثبت نام : 1396/10/11

آگهی استخدام رزرویشن در تهران 19 اسفند 95

آگهی استخدام رزرویشن در تهران 19 اسفند 95 آگهی استخدام رزرویشن در تهران 19 اسفند 95 2 نفر رزرویشن غیر سیگاری شیفت 7 الی 19 و 19 الی 7 مسلط....

مهلت ثبت نام : 1395/12/29

آگهی استخدام رزرویشن در تهران 15 اسفند 95

آگهی استخدام رزرویشن در تهران 15 اسفند 95 آگهی استخدام رزرویشن در تهران 15 اسفند 95 رزرویشن شیفت شب با تجربه یک شب در میان محدوده غرب تهران. 44245730 .....

مهلت ثبت نام : 1395/12/25

آگهی اسخدام رزرویشن در تهران- 11 اسفند 1395

آگهی اسخدام رزرویشن در تهران- 11 اسفند 1395 آگهی اسخدام رزرویشن در تهران- 11 اسفند 1395 رزرویشن با تجربه جهت شیفت شب نیازمندیم. 09121167167 . رزرویشن آژانس جهت شیفت شب....

مهلت ثبت نام : 1396/01/01

آگهی استخدام رزرویشن در تهران 5 اسفند 95

آگهی استخدام رزرویشن در تهران 5 اسفند 95 آگهی استخدام رزرویشن در تهران 5 اسفند 95 به یک رزرویشن خانم با تجربه شیفت عصر نیازمندیم ساعت کار 17 الی 22....

مهلت ثبت نام : 1395/12/25

آگهی استخدام رزرویشن در چند آژانس در تهران(19بهمن95)

آگهی استخدام رزرویشن در چند آژانس در تهران(19بهمن95) آگهی استخدام رزرویشن در چند آژانس در تهران(19بهمن95) رزرویشن خانم جهت شیفت صبح آژانس، ساعت کار 30/7 الی 30/16.    44627530 . به....

مهلت ثبت نام : 1395/11/29

آگهی استخدام رزرویشن در شرکت های معتبر در تهران

آگهی استخدام رزرویشن در شرکت های معتبر در تهران آگهی استخدام رزرویشن در شرکت های معتبر در تهران یک نفر رزرویشن از ساعت ۱۷ الی ۲۴ ساکن در محدوده اراج....

مهلت ثبت نام : 1395/11/12

آگهی استخدام رزوریشن بازنشسته در تهران

آگهی استخدام رزوریشن بازنشسته در تهران آگهی استخدام رزوریشن بازنشسته در تهران رزرویشن رزوریشن بازنشسته یا با تجربه شیفت۷الی۱۹ جهت آژانس شهرک غرب ۰۹۱۲۷۲۷۲۹۵۳    

مهلت ثبت نام : 1395/11/20

بارگذاری موارد بیشتر