ورود کاربران

استخدام در هاکوپیان

آگهی استخدام واحد فناوری در هاکوپیان

آگهی استخدام واحد فناوری در هاکوپیان آگهی استخدام واحد فناوری در هاکوپیان در تهران واحد فناوری هاکوپیان استخدام می نماید. آزمون عملی درمصاحبه Design pattern،T-SQL،WCF،WPF،C# حقوق مزایای مناسب ۸۰۰۰۰۰۰۰-۶۰۰۰۰۰۰۰ریال بیمه....

مهلت ثبت نام : 1395/10/19

بارگذاری موارد بیشتر