ورود کاربران

استخدام حراست بیمارستان در تهران

آگهی استخدام حراست در تهران 19 اسفند 95

آگهی استخدام حراست در تهران 19 اسفند 95 آگهی استخدام حراست در تهران 19 اسفند 95 تعدادی نیروی حراست بیمارستان ، حقوق 800/1 با بیمه و مزایا نیازمندیم . 09038613169....

مهلت ثبت نام : 1396/08/12

استخدام حراست در تهران 20 بهمن 95

استخدام حراست در تهران 20 بهمن 95 استخدام حراست در تهران 20 بهمن 95   تعدادی آقاجهت حراست ،نگهبانی , با قد 80 / 1 به بالا فوری نیازمندیم ,....

مهلت ثبت نام : 1395/11/27

بارگذاری موارد بیشتر