ورود کاربران

استخدام جوشکار در شیراز

آگهی استخدام جوشکار در کارگاه در شیراز

آگهی استخدام جوشکار در کارگاه در شیراز آگهی استخدام جوشکار در کارگاه در شیراز آگهی استخدام جوشکار در شیراز به تعدادی جوشکار CO2 روزمزد جهت کار در کارگاه واقع در....

مهلت ثبت نام : 1395/12/22

آگهی استخدام چند ردیف شغلی در شرکت فاتح در شیراز

آگهی استخدام چند ردیف شغلی در شرکت فاتح در شیراز آگهی استخدام چند ردیف شغلی در شرکت فاتح در شیراز آگهی استخدام چند ردیف شغلی در شیراز شرکت فاتح صنعت....

مهلت ثبت نام : 1395/12/21

آگهی استخدام شیراز 5 اسفند 95

آگهی استخدام شیراز 5 اسفند 95 آگهی استخدام شیراز 5 اسفند 95 فروشنده به تعدادی فروشنده خانم و آقا جهت کار به صورت نیمه وقت یا تمام وقت نیازمندیم .....

مهلت ثبت نام : 1395/12/12

آگهی استخدام جوشکار و برقکار در یک شرکت تولیدی صنعتی شیراز

آگهی استخدام جوشکار و برقکار  در یک شرکت تولیدی صنعتی شیراز آگهی استخدام جوشکار و برقکار  در یک شرکت تولیدی صنعتی شیراز   از افراد واجد شرایط ذیل جهت همکاری....

مهلت ثبت نام : 1395/11/27

آگهی استخدام جوشکار در شهرک صنعتی بزرگ شیراز

 آگهی استخدام جوشکار  در شهرک صنعتی بزرگ شیراز  آگهی استخدام جوشکار  در شهرک صنعتی بزرگ شیراز به تعدادی جوشکار جهت کار در شهرک صنعتی بزرگ نیازمندیم . ۳۷۷۴۳۷۲۹

مهلت ثبت نام : 1395/11/18

آگهی استخدام تراشکار و جوشکار در شرکت مهندسی ارم آسانبر شیراز

آگهی استخدام تراشکار و جوشکار در شرکت مهندسی ارم آسانبر شیراز آگهی استخدام تراشکار و جوشکار در شرکت مهندسی ارم آسانبر شیراز دعوت به همکاری شرکت مهندسی ارم آسانبر جنوب نیاز به یک نفر....

مهلت ثبت نام : 1395/11/18

آگهی استخدام جوشکار در شرکت نیما صنعت فارس در شیراز

آگهی استخدام جوشکار در شرکت نیما صنعت فارس در شیراز آگهی استخدام جوشکار در شرکت نیما صنعت فارس در شیراز دعوت به همکاری شرکت نیما صنعت فارس به منظور تکمیل....

مهلت ثبت نام : 1395/11/17

آگهی استخدام جوشکار ماهر در کارگاه خصوصی در شیراز

آگهی استخدام جوشکار ماهر در کارگاه خصوصی در شیراز آگهی استخدام جوشکار ماهر در کارگاه خصوصی در شیراز به یک نفر جوشکار ماهر جهت کار در کارگاه سلیمی صنعت واقع....

مهلت ثبت نام : 1395/11/17

آگهی استخدام جوشکار co2 در شرکت خصوصی در شیراز

آگهی استخدام جوشکار co2 در شرکت خصوصی در شیراز آگهی استخدام جوشکار co2 در شرکت خصوصی در شیراز به تعدادی نیروی جوشکار مونتاژ کار و CO2 کار نیازمندیم . به....

مهلت ثبت نام : 1395/11/17

آگهی استخدام چند ردیف شغلی در بالان صنعت شیراز

آگهی استخدام چند ردیف شغلی در بالان صنعت شیراز آگهی استخدام چند ردیف شغلی در بالان صنعت شیراز دعوت به همکاری عنوان شغلی حداقل سابقه کار قابلیت های مورد نیاز....

مهلت ثبت نام : 1395/11/16

بارگذاری موارد بیشتر