ورود کاربران

استخدام تکنسین کنترل کیفیت

آگهی استخدام تکنسین کنترل کیفیت خانم با سابقه در شرکت صنعتی در صفادشت تهران

آگهی استخدام تکنسین کنترل کیفیت خانم با سابقه در شرکت صنعتی در صفادشت تهران آگهی استخدام تکنسین کنترل کیفیت خانم با سابقه در شرکت صنعتی در صفادشت تهران خانم جهت....

مهلت ثبت نام : 1396/04/06

آگهی استخدام تکنسین کنترل کیفیت مسلط به MT , PT در شهرک صنعتی پرند تهران

آگهی استخدام تکنسین کنترل کیفیت مسلط به MT , PT در شهرک صنعتی پرند تهران آگهی استخدام تکنسین کنترل کیفیت مسلط به MT , PT در شهرک صنعتی پرند تهران....

مهلت ثبت نام : 1396/04/06

آگهی استخدام تکنسین کنترل کیفیت با سابقه در شرکت صنایع غذایی در تهران

آگهی استخدام تکنسین کنترل کیفیت با سابقه در شرکت صنایع غذایی در تهران آگهی استخدام تکنسین کنترل کیفیت با سابقه در شرکت صنایع غذایی در تهران شرکت صنایع غذایی به....

مهلت ثبت نام : 1396/03/19

آگهی استخدام تکنسین کنترل کیفیت با سابقه در شرکت تولیدی در تهران

آگهی استخدام تکنسین کنترل کیفیت با سابقه در شرکت تولیدی در تهران آگهی استخدام تکنسین کنترل کیفیت با سابقه در شرکت تولیدی در تهران یک نفر نیروی کنترل کیفیت با....

مهلت ثبت نام : 1396/03/18

آگهی استخدام تکنسین کنترل کیفیت در شرکت قطعات خودرو در تهرانپارس تهران

آگهی استخدام تکنسین کنترل کیفیت در شرکت قطعات خودرو در تهرانپارس تهران آگهی استخدام تکنسین کنترل کیفیت در شرکت قطعات خودرو در تهرانپارس تهران بازرس کنترل کیفیت قطعات خودرو نیازمندیم....

مهلت ثبت نام : 1396/03/16

آگهی استخدام تکنسین در چندین رشته در تهران 18 اردیبهشت 96

آگهی استخدام تکنسین در چندین رشته در تهران 18 اردیبهشت 96 آگهی استخدام تکنسین در چندین رشته در تهران 18 اردیبهشت 96 یک شرکت تولیدی قطعات خودرو واقع در اول....

مهلت ثبت نام : 1396/02/28

آگهی استخدام تکنسین کنترل کیفیت آشنا به کنترل قطعات مکانیک دقیق در تهران

آگهی استخدام تکنسین کنترل کیفیت آشنا به کنترل قطعات مکانیک دقیق در تهران آگهی استخدام تکنسین کنترل کیفیت آشنا به کنترل قطعات مکانیک دقیق در تهران تکنسین کنترل کیفی با....

مهلت ثبت نام : 1396/02/28

آگهی استخدام تکنسین کنترل کیفیت در شرکت تولیدی در محدوده جاجرود تهران

آگهی استخدام تکنسین کنترل کیفیت در شرکت تولیدی در محدوده جاجرود تهران آگهی استخدام تکنسین کنترل کیفیت در شرکت تولیدی در محدوده جاجرود تهران به یک نفر نیرو آشنا به....

مهلت ثبت نام : 1396/02/28

آگهی استخدام کارشناس کنترل کیفیت در شرکت صنعتی در ساوجبلاغ کرج

آگهی استخدام کارشناس کنترل کیفیت در شرکت صنعتی در ساوجبلاغ کرج آگهی استخدام کارشناس کنترل کیفیت در شرکت صنعتی در ساوجبلاغ کرج شرکت صنعتی در ساوجبلاغ نیاز به بازرس کنترل....

مهلت ثبت نام : 1396/02/05

آگهی استخدام تکنسین کنترل کیفیت در شرکت بین المللی کهریزک در تهران

آگهی استخدام تکنسین کنترل کیفیت در شرکت بین المللی کهریزک در تهران آگهی استخدام تکنسین کنترل کیفیت در شرکت بین المللی کهریزک در تهران یک شرکت بین المللی معتبر در....

مهلت ثبت نام : 1396/01/29

بارگذاری موارد بیشتر