ورود کاربران

استخدام تکنسین مکانیک در اصفهان

آگهی استخدام چند رده شغلی در واحد تولیدی در محمود آباد اصفهان

آگهی استخدام چند رده شغلی در واحد تولیدی در محمود آباد اصفهان آگهی استخدام چند رده شغلی در واحد تولیدی در محمود آباد اصفهان واحد تولیدی در محمود آباد مدیر....

مهلت ثبت نام : 1395/12/17

آگهی استخدام اپراتور ماهر در شرکت معتبر در اصفهان

آگهی استخدام اپراتور ماهر در شرکت معتبر در اصفهان آگهی استخدام اپراتور ماهر در شرکت معتبر در اصفهان نیازمند نیروی اپراتور ماهر ، جهت خم کاری با دستگاه پرس برک....

مهلت ثبت نام : 1395/11/24

آگهی استخدام پنج ردیف شغلی در شرکت تولیدی

آگهی استخدام پنج ردیف شغلی در شرکت تولیدی آگهی استخدام پنج ردیف شغلی در شرکت تولیدی در اصفهان شرکت تولیدی استخدام می نماید. تکنسین مکانیک تکنسین کنترل کیفیت کارپرداز نیروی....

مهلت ثبت نام : 1395/10/20

بارگذاری موارد بیشتر