ورود کاربران

استخدام تکنسین در کرج

آگهی استخدام تکنسین مکانیک در یک شرکت معتبر در کرج

آگهی استخدام تکنسین مکانیک در یک شرکت معتبر در کرج آگهی استخدام تکنسین مکانیک در یک شرکت معتبر در کرج یک شرکت معتبر فوق دیپلم مکانیک (ماشین افراز) حدودا 30....

مهلت ثبت نام : 1396/03/19

آگهی استخدام تکنسین برق صنعتی در شهربازی در کرج

آگهی استخدام تکنسین برق صنعتی در شهربازی در کرج آگهی استخدام تکنسین برق صنعتی در شهربازی در کرج نیروی آقا با آشنایی کامل به برق صنعتی جهت شهربازی نیازمندیم ساعت....

مهلت ثبت نام : 1396/03/19

آگهی استخدام تکنسین برق و الکترونیک در شرکت معتبر تولیدی در کرج

آگهی استخدام تکنسین برق و الکترونیک در شرکت معتبر تولیدی در کرج آگهی استخدام تکنسین برق و الکترونیک در شرکت معتبر تولیدی در کرج شرکت معتبر تولیدی در شهرک صنعتی....

مهلت ثبت نام : 1396/03/19

آگهی استخدام تکنسین برق صنعتی جهت شهربازی در کرج

آگهی استخدام تکنسین برق صنعتی جهت شهربازی در کرج آگهی استخدام تکنسین برق صنعتی جهت شهربازی در کرج نیروی آقا با آشنایی کامل به برق صنعتی جهت شهربازی نیازمندیم .....

مهلت ثبت نام : 1396/03/16

آگهی استخدام برقکار ساختمان و تکنسین برق در کرج

آگهی استخدام برقکار ساختمان و تکنسین برق در کرج آگهی استخدام برقکار ساختمان و تکنسین برق در کرج دیپلم و فوق دیپلم برق پیمانکار و برقکار ساختمان . تماس 16....

مهلت ثبت نام : 1396/03/16

آگهی استخدام تکنسین فنی در مجموعه تولید پلاستیک بادی در کرج

آگهی استخدام تکنسین فنی در مجموعه تولید پلاستیک بادی در کرج آگهی استخدام تکنسین فنی در مجموعه تولید پلاستیک بادی در کرج نیروی فنی آقا جهت مجموعه تولید پلاستیک بادی....

مهلت ثبت نام : 1396/03/16

آگهی استخدام آزمایشگاه مرکز چشم پزشکی نور البرز

آگهی استخدام آزمایشگاه مرکز چشم پزشکی نور البرز آگهی استخدام آزمایشگاه مرکز چشم پزشکی نور البرز آگهی دعوت به همکاری آزمایشگاه مرکز چشم پزشکی نور البرز واقع در جهانشهر کرج....

مهلت ثبت نام : 1396/03/05

آگهی استخدام تکنسین برق آشنا به کامپیوتر در شرکت خصوصی در کمالشهر کرج

آگهی استخدام تکنسین برق آشنا به کامپیوتر در شرکت خصوصی در کمالشهر کرج آگهی استخدام تکنسین برق آشنا به کامپیوتر در شرکت خصوصی در کمالشهر کرج نیروی آقا دیپلم آشنا....

مهلت ثبت نام : 1396/03/05

آگهی استخدام تکنسین برق در شرکت صنایع غذایی در شهرک صنعتی بهارستان کرج

آگهی استخدام تکنسین برق در شرکت صنایع غذایی در شهرک صنعتی بهارستان کرج آگهی استخدام تکنسین برق در شرکت صنایع غذایی در شهرک صنعتی بهارستان کرج یک نفر تکنسین برق....

مهلت ثبت نام : 1396/03/05

آگهی استخدام تکنسین فنی در شرکت صنایع غذایی در کرج

آگهی استخدام تکنسین فنی در شرکت صنایع غذایی در کرج آگهی استخدام تکنسین فنی در شرکت صنایع غذایی در کرج صنایع غذایی به آمد تکنسین و اپراتور دستگاه آبمیوه تتراپک....

مهلت ثبت نام : 1396/03/05

بارگذاری موارد بیشتر