ورود کاربران

استخدام تکنسین تاسیسات در تهران

آگهی استخدام تکنسین تاسیسات با تجربه مسلط به برق صنعتی در مجتمع ورزشی در غرب تهران

آگهی استخدام تکنسین تاسیسات با تجربه مسلط به برق صنعتی در مجتمع ورزشی در غرب تهران آگهی استخدام تکنسین تاسیسات با تجربه مسلط به برق صنعتی در مجتمع ورزشی در....

مهلت ثبت نام : 1396/04/09

آگهی استخدام تکنسین تاسیسات با سابقه در شرکت ساختمانی در تهران

آگهی استخدام تکنسین تاسیسات با سابقه در شرکت ساختمانی در تهران آگهی استخدام تکنسین تاسیسات با سابقه در شرکت ساختمانی در تهران تکنسین تاسیسات با حداقل 10 سال سابقه جهت....

مهلت ثبت نام : 1396/04/08

آگهی استخدام تکنسین تاسیسات با سابقه در مجموعه تفریحی ورزشی در چیتگر تهران

آگهی استخدام تکنسین تاسیسات با سابقه در مجموعه تفریحی ورزشی در چیتگر تهران آگهی استخدام تکنسین تاسیسات با سابقه در مجموعه تفریحی ورزشی در چیتگر تهران تعدادی نیروی تاسیسات مکانیکال....

مهلت ثبت نام : 1396/04/03

آگهی استخدام تکنسین تاسیسات در شرکت خصوصی در تهران

آگهی استخدام تکنسین تاسیسات در شرکت خصوصی در تهران آگهی استخدام تکنسین تاسیسات در شرکت خصوصی در تهران تکنسین تاسیسات ، تکنسین دیزل ژنراتور ، تکنسین آنتن مرکزی و اسپیلت....

مهلت ثبت نام : 1396/04/01

آگهی استخدام شرکت پارس آنلاین در تهران

آگهی استخدام شرکت پارس آنلاین در تهران عنوان آگهی استخدامی: آگهی استخدام شرکت پارس آنلاین در تهران نام شرکت: شرکت پارس آنلاین شهر محل آگهی: تهران شغل مورد نیاز: تکنسین....

مهلت ثبت نام : 1396/03/23

آگهی استخدام تکنسین تاسیسات با سابقه در شرکت خصوصی در تهران

آگهی استخدام تکنسین تاسیسات با سابقه در شرکت خصوصی در تهران آگهی استخدام تکنسین تاسیسات با سابقه در شرکت خصوصی در تهران به یک نفر متخصص تاسیسات با حداقل 3....

مهلت ثبت نام : 1396/03/05

آگهی استخدام تکنسین تاسیسات آشنا به امور استخر در شرکت خصوصی در تهران

آگهی استخدام تکنسین تاسیسات آشنا به امور استخر در شرکت خصوصی در تهران آگهی استخدام تکنسین تاسیسات آشنا به امور استخر در شرکت خصوصی در تهران مسئول تاسیسات ، آشنایی....

مهلت ثبت نام : 1396/03/03

آکهی استخدام تکنسین تاسیسات با سابقه آشنا به پلی اتلین در شرکت معتبر در تهران

آکهی استخدام تکنسین تاسیسات با سابقه آشنا به پلی اتلین در شرکت معتبر در تهران آکهی استخدام تکنسین تاسیسات با سابقه آشنا به پلی اتلین در شرکت معتبر در تهران....

مهلت ثبت نام : 1396/02/30

آگهی استخدام تکنسین تاسیسات آشنا به موتور خانه در شرکت خصوصی در تهران

آگهی استخدام تکنسین تاسیسات آشنا به موتور خانه در شرکت خصوصی در تهران آگهی استخدام تکنسین تاسیسات آشنا به موتور خانه در شرکت خصوصی در تهران یک نفر تکنسین ماهر....

مهلت ثبت نام : 1396/02/29

بارگذاری موارد بیشتر