ورود کاربران

استخدام تکنسین برق در کرج

آگهی استخدام تکنسین برق صنعتی در شهربازی در کرج

آگهی استخدام تکنسین برق صنعتی در شهربازی در کرج آگهی استخدام تکنسین برق صنعتی در شهربازی در کرج نیروی آقا با آشنایی کامل به برق صنعتی جهت شهربازی نیازمندیم ساعت....

مهلت ثبت نام : 1396/03/19

آگهی استخدام تکنسین برق و الکترونیک در شرکت معتبر تولیدی در کرج

آگهی استخدام تکنسین برق و الکترونیک در شرکت معتبر تولیدی در کرج آگهی استخدام تکنسین برق و الکترونیک در شرکت معتبر تولیدی در کرج شرکت معتبر تولیدی در شهرک صنعتی....

مهلت ثبت نام : 1396/03/19

آگهی استخدام تکنسین برق صنعتی جهت شهربازی در کرج

آگهی استخدام تکنسین برق صنعتی جهت شهربازی در کرج آگهی استخدام تکنسین برق صنعتی جهت شهربازی در کرج نیروی آقا با آشنایی کامل به برق صنعتی جهت شهربازی نیازمندیم .....

مهلت ثبت نام : 1396/03/16

آگهی استخدام برقکار ساختمان و تکنسین برق در کرج

آگهی استخدام برقکار ساختمان و تکنسین برق در کرج آگهی استخدام برقکار ساختمان و تکنسین برق در کرج دیپلم و فوق دیپلم برق پیمانکار و برقکار ساختمان . تماس 16....

مهلت ثبت نام : 1396/03/16

آگهی استخدام تکنسین برق آشنا به کامپیوتر در شرکت خصوصی در کمالشهر کرج

آگهی استخدام تکنسین برق آشنا به کامپیوتر در شرکت خصوصی در کمالشهر کرج آگهی استخدام تکنسین برق آشنا به کامپیوتر در شرکت خصوصی در کمالشهر کرج نیروی آقا دیپلم آشنا....

مهلت ثبت نام : 1396/03/05

آگهی استخدام تکنسین برق در شرکت صنایع غذایی در شهرک صنعتی بهارستان کرج

آگهی استخدام تکنسین برق در شرکت صنایع غذایی در شهرک صنعتی بهارستان کرج آگهی استخدام تکنسین برق در شرکت صنایع غذایی در شهرک صنعتی بهارستان کرج یک نفر تکنسین برق....

مهلت ثبت نام : 1396/03/05

آگهی استخدام تکنسین برق و برقکار ساختمان در کرج

آگهی استخدام تکنسین برق و برقکار ساختمان در کرج آگهی استخدام تکنسین برق و برقکار ساختمان در کرج دیپلم و فوق دیپلم برق پیمانکار و برقکار ساختمان تماس 6 الی....

مهلت ثبت نام : 1396/03/14

آگهی استخدام تکنسین برق در کرج- 23 اردیبهشت 1396

آگهی استخدام تکنسین برق در کرج- 23 اردیبهشت 1396 آگهی استخدام تکنسین برق در کرج- 23 اردیبهشت 1396 فوق دیپلم برق در شهرک صنعتی صفادشت ارسال رزومه به : 2-02165437471....

مهلت ثبت نام : 1396/03/12

آگهی استخدام تکنسین برق درشرکت پخش لوازم بهداشتی در کرج

آگهی استخدام تکنسین برق درشرکت پخش لوازم بهداشتی در کرج آگهی استخدام تکنسین برق درشرکت پخش لوازم بهداشتی در کرج تعدادی تکنسین لوازم برقی با موتور در شرکت پخش لوازم....

مهلت ثبت نام : 1396/02/30

آگهی استخدام تکنسین لوازم برقی در شرکت پخش لوازم بهداشتی در کرج

آگهی استخدام تکنسین لوازم برقی در شرکت پخش لوازم بهداشتی در کرج  آگهی استخدام تکنسین لوازم برقی در شرکت پخش لوازم بهداشتی در کرج تعدادی تکنسین لوازم برقی با موتور....

مهلت ثبت نام : 1396/03/07

بارگذاری موارد بیشتر